It-Tnejn 10 Fl-4.30pm laqgħa għall-katekisti fl-Oratorju.
L-Erbgħa 12 Fil-5.00pm se jsiru il-Provi tal-Ewwel Tqarbin fil-Knisja. Importanti ħafna li it-tfal kollha jattendu.

Fil-5.00pm ukoll se jsir l-Kor tat tfal fil-Knisja bi preparazzjoni għal ħadd li ġej.

Niċċelebraw il-Laqgħa Ewkaristika Marjana: Il-Quddiesa tas-7.00pm ssir l-Oratorju mhux il-Knisja.

Il-Ħamis 13 Wara l-Quddiesa tas-7.00pm ssir ftit ħin ta’ Adorazzjoni fil-Knisja.
Il-Ġimgħa 14 Filgħodu jsir t-Tqarbin tal-Morda t-2 grupp.

 Fis-6.15pm se jsir il-Qrar għall-Ġenituri u t-tfal tal-Praċett u wara Quddiesa bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel tqarbina.

Il-Ħadd 16 Niċċelebraw il-Festa tat-Trinità Qaddisa – Fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina.

Fid-9.00am jiftaħ l-Oratorju biex jibdew jittieħdu r-ritratti. Peress li n-numru tat-tfal huwa kbir, minn irid jkollu ritratt quddiem il-Madonna jrid jaħseb qabel. Fl-10.00 jieqfu r-ratratti u nibdew mixja lejn il-Knisja fejn imbagħad fl-10.30am niċċelebraw l-Quddiesa tal-Praċett.

Avviżi oħra Matul din il-Ġimgħa jsiru l-aħħar klassijiet tad-Duttrina għal din is-sena. Il-kappillan minn qalbu jirringrazzja lill-Katekisti li taw sehmhom fil-formazzjoni tat-tfal. Infakkru li fis-Sajf se jsiru diversi attivitajiet fl-Oratorju, l-applikazzjonijiet tat-tfal tistgħu tagħduhom lil Katekisti sal-Ħamis 13 ta’ Ġunju. Minn m’għandhux applikazzjoni jkellem lil Kappillan.

Din is-sena Lejla Mġarrija ser issir il-Ħadd 4 ta’ Awwissu fil-pjazza tal-Imġarr. Waħda mill-wirjiet ser tkun dik tal-isbaħ frott u ħaxix – għalhekk il-bdiewa u dilettanti huma mħeġġa li jieħdu sehem. Il-Kummissjoni Lejla Mġarrija tixtieq ukoll tistieden ukoll lil kull min għandu xi ritratti tal-ħwienet li kien hawn fl-Imġarr matul is-snin sabiex jgħadduhom lil xi membru tal-Kummissjoni jew il-Kunsill Lokali biex jieħdu kopja u jingħataw lura. Bihom se issir esebizzjoni waqt Lejla Mġarrija.