It-Tnejn, 10 ta’ Lulju – jkompli l-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Fil-5.30pm ser tiltaqa’ Kumissjoni Liturġija l-Uffiċċju Parrokkjali. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.

L-Erbgħa, 12 ta’ Lulju – jkompli l-Klabb Sajf Flimkien għat-tfal, fl-Oratorju fil-5.oopm.
Wara issir il-quddiesa apposta animata għat-tfal. It-tfal tal-Klabb jinġabru mil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis, 13 ta’ Lulju – fl-okazzjoni tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu ser isir pruċissjoni bl-istatwa tal-Madonna, li tibda fis-6.30pm  min fejn ir-ruħ saċ-ċimiterju wara issir quddiesa. Quddies ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali ma jkunx hemm.

Il-Ġimgħa 14 ta’ Lulju – jkompli l-kors tal-bini tal-presepju fid-9am fl-Oratorju.

Avviżi Oħra

Nhar it-Tlieta 18 ta’ Lulju ser jibdew l-attivitajiet tas-sajf għal dawk ż-żgħażagħ li din is-sena irċivew s-Sagrament tal-Isqof. L-attivitajiet ser ikunu kull nhar ta’ Tlieta mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju.

Nhar il-Ħamis 20 ta’ Lulju, ser issir quddiesa fit-triq Ġorġ Zammit min issa nistidnu b’mod speċjali r-residenti tal-madwar biex jingħaqdu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni.

Jekk hawn xi tfal li jafu jdoqqu xi strument mużikali, inħeġġukom biex tkellmu l-kappillan.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Lulju. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.