It-Tnejn, 14 ta’ Novembru fl-4.30 ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm l-provi tal-Kor u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 10 ta’ Novembru, fid-9am ssir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju.

Nhar il-Ħamis, 17 u  il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru se ssir l-Assemblea Djoċesana ta’ din is-sena u li se nkomplu l-mixja tagħna bħala Knisja fejn se nkunu qed niffukaw fuq l-attitudnijiet ta’ Knisja li Tilqa’ u Knisja li Takkumpanja. Il-Parroċċa tagħna ukoll, flimkien mad-djoċesi, qed tiffoka fuq din il-ħidma. Nitolbu għall-Knisja F’Malta.

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru se ssir l-adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ. 

Is-Sibt, 19 ta’ Novembru, fis-7pm fil-Knisja ta’ San Franġisk ta’ Putirjal, il-Belt Valleta se ssir ċelebrazzjoni mmexxija minn Mons. Arċisqof,  u wara attivita’ ġewwa MUŻA għaż-żgħażagħ.

Is-Sibt, 19 ta’ Novembru, wara il-quddiesa tat-tfal fl-Oratorju se ssie attivita’ għall-familji kollha. Jkollna ukoll l-ikel. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru niċċelebraw lil Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. Filgħaxija se ssir ċelebrazzjoni Djoċesani ta’ Kristu fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.  

Avviżi oħra

Il-ġabra tal-ewwel Ħadd tax-xahar kienet ta’ €804. Mill-bejgħ ta’ Pjanti ġbarna 380.50 Grazzi mill-qalb.

Infakkru li għall-żmien il-Milied se nagħmlu l-Christmas Market (mill-Ġimgħa, 9 sal-Ħadd 11 ta’ Diċembru) wkoll se jkun organizzat it-tqassim tar-Rigali mill- Father Christmas nhar it-18 ta’ Diċembru. Aktar dettalji joħorġu ‘l quddiem.

Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Novembru se ssir laqgħa importanti għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma 2023. Din se ssir fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm. l-Attendenza hija obbligatorja.

Nhar is-Sibti 26 ta’ Novembru, se ssir attivita’ għall-Familja kollha ġewwa l-Oratorju organizzata mill-Kummissjoni Familja wara l-quddiesa tas-7pm.