It-Tlieta, 18 ta’ Jannar nibdew il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara. Matul din l-ġimħa, waħda mill-intenzzjonijiet tat-talb fil-Knisja tmur propju għal dan il-għan.

Biex infakkru l-avveniment ta’ mitt sena ilu, kull 19 tax-xahar se nagħmlu mument ta’ talb għall-parroċċa tagħna u rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. L-Erbgħa 19 ta’ Jannar, Fis-6.20pm nesponu lil Ġesù Ewkaristija, fis-6.30pm nitolbu it-talba tar-Rużarju u fis-7.00pm Quddiesa.

Il-Ħamis, 20 ta’ Jannar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ssir l-adorazzjoni, b’riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla.

Avviżi oħra

Infakkrukom li se jibda kors dwar Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, organizzat mill-Istitut tal-Formazzjoni Permanenti b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa tagħna. Dan il-kors se jsir fl-Oratorju, kull nhar tat-Tlieta u jibda mill-25 ta’ Jannar. Min hu interessat jkellem lill-Kappillan jew japplika Online.

Tistgħu takkwistaw it-tieni pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja. Inħeġġukom biex takwistaw koppja b’xejn!