Matul din il-ġimgħa nkomplu nħejju ruħna għall-Milied billi flimkien nieħdu sehem fin-Novena tal-Milied.   

It-Tnejn 16

It-Tnejn, fis-5:45, fil-Maħżen tal-Knisja se jsir l-party tal-Milied għat-tfal tal-year 1 u 2 flimkien mal-familja tagħhom. Wara, it-tfal flimkien mal-familji tagħhom se jieħdu sehem fil-quddiesa tan-novena, fil-Knisja Parrokkjali. Waqt il-ħin tan-novena, ikollna saċerdot dispost għall-qrar.
 
It-Tlieta 17

Fis-5:45, fil-Maħżen tal-Knisja se jsir l-party tal-Milied għat-tfal tal-year 3 u 4 flimkien mal-familja tagħhom. Wara, it-tfal flimkien mal-familji tagħhom se jieħdu sehem fil-quddiesa tan-novena, fil-Knisja Parrokkjali. Infakkru li waqt il-ħin tan-novena, ikollna saċerdot dispost għal qrar.  

Minn wara l-quddiesa tas-6.00 fiż-Żebbiegħ, se jsir mument ta’ skiet u qrar sat-8.00pm. Din hija opportunità oħra għall-qrar!

 
L-Erbgħa 18

Fit-8.30am se jsir l-Irtir tal-Azzjoni Kattolika għand is-sorijiet Franġiskani.  

Fis-5:45, fil-Maħżen tal-Knisja se jsir l-party tal-Milied għat-tfal tal-year 5 u 6 flimkien mal-familja tagħhom. Wara, it-tfal flimkien mal-familji tagħhom se jieħdu sehem fil-quddiesa tan-novena, fil-Knisja Parrokkjali.Nerġgħu nfakkru li waqt il-ħin tan-novena, ikollna saċerdot dispost għall-qrar.

 
Il-Ħamis 19

Fis-7.00pm nkomplu niċċelebraw n-Novena tal-Milied, b’quddiesa li fiha mistiedna speċjali l-Operatur Pastorali Kollha: dawk li huma fil-KPP, fil-Kummissjonijiet, Katekisti, Kumitat taż-Żebbiegħ u dak fl-għaqdiet – kull min jagħmel xi xogħol fil-parroċċa. Inħeġġu biex nieħdu sehem.  

Wara il-Quddiesa se jsir talb bil-Kelma t’Alla biex inkomplu inħejju ruħna. Infakkru li l-grupp EBDA jiltaqa’ għal dawn il-laqgħat.  

Għat-8.00pm fil-Maħżen tal-Knisja se jsir mument ta’ apprezzament għall-katekist u l-familji tagħhom. Minn qalbna ngħidu grazzi lil Katekisti għax-xogħol li jagħmlu mat-tfal tal-parroċċa tagħna.     .

 
Il-Ġimgħa 20

Fis-7.00pm nkomplu niċċelebraw n-Novena tal-Milied, b’quddiesa li fiha mistiedna speċjali ż-żgħażagħ li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof u dawk iż-żgħażagħ tal-Oratorju. Wara ikollhom attività flimkien.  

Is-Sibt 21

Fis-7.00pm nkomplu niċċelebraw n-Novena tal-Milied, b’quddiesa animata mill-Grupp EBDA.
Avviżi Oħra

Grazzi mill-qalb lil dawk li għenu fis-Suq tal-Milied b’risq il-Parroċċa. Is-somma miġbura kienet €1271.60. Grazzi mill-Qalb.

Dawk li jixtieq li waqt l-festi tal-Milied iżurhom il-Christmas Father jistgħu iħallu r-rigali tagħhom fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-Uffiċċju (l-Erbgħa u l-Ġimgħa mill-4 sas 6pm)  

INFAKKRU: Fil-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. S’issa inġabret is-somma ta’ €1760. Grazzi mill-qalb. Inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.

Matul din il-ġimgħa, waqt in-novena tal-Milied, nħeġġu lit-tfal biex iġibu magħhom il-Karuż ta’ mħabba.

Illum il-Ħadd 15 ta’ Diċembru, is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistieden lir-residenti tal-Imġarr, biex nersqu u nagħtu d-demm fil-Kunsill Lokali tal-Imġarr bejn it-8:30am u s-1:00pm.

Minn issa nħeġġu biex nhar il-Milied nieħdu sehem fil-quddiesa ta’ nofs ilejl. Ejjew niċċelebraw l-Milied kif suppost, jiġifieri madwar Ġesù!