Matul dan il- Weekend

Qed tiġi organizzata l-Maratona Sports  b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Fl-Oratorju se jkun hemm diversi attivitajiet. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

It-Tnejn 17

Fil-5.00pm laqgħa għall-Katekisti, fl-Oratorju.  

L-Erbgħa 19

Fit-3.00pm se ssir il-laqgħa tal-anzjani fl-Oratorju.

Se ssir laqgħa importanti għall-Ġenituri tat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Qrara, fl-Oratorju, fis-7.30pm. Importanti ħafna li l-ġenituri jkunu preżenti.

 
Il-Ħamis 20

Issir il-laqgħa madwar il-Kelma t’Alla, fit-7:45pm fl-Oratorju.

 
Il-Ġimgħa 21

Isir Tqarbin Morda it-Tieni grupp  
Il-Ħadd 23

Wara il-Quddiesa tal-10.30pm jiġi iċċelebrat s-sagrament tal-Magħmudija.

 
Avvizi oħra

Nibdew inħejju ruħna b’mod spiritwali ħalli l-miġja tal-Papa Franġisku tħalli fina ġid spiritwali. Se jsiru diversi okkazzjonijiet – kemm fil-parroċċa kif ukoll fid-djoċesi – biex nitħejjew b’mod xieraq – inħeġġukom biex tieħdu sehem. Se joħroġ ktieb ta’ tifkira biex jiġi mfakkar dan il-mument, minn hu interessat ikellem lil Kappillan. Dettalji fuq in-notice boards.  

Il-Kappillan jixtieq juri l-gratitudni tiegħu lill-Komunità Parrokkjali kollha għas-solidarjetà li wrejtu miegħu fiż-żmien li fih missieru kien imsejjaħ biex jidħol f’Dar il-Missier, grazzi mill-Qalb.  

Qiegħdin noqorbu għal żmien ir-Randan, fi djarkom qed jitwasslilkom l-programm sħiħ tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Inħeġġiġkom biex minn issa tippjanaw ħin biex tisimgħu l-Kelma t’Alla. Nitlob l-helpers biex jieħdu l-pakkett tagħhom mis-Sagristija.