Nifirħu mill-qalb lid-Djaknu Sean Abela, li dalgħodu/ilbieraħ ġie ordnat djaknu minn Mons. Arċisqof. Nitolbu għalih u għall-Komunità tagħna biex minnha l-Mulej isejjaħ qlub ġenerużi.

It-Tnejn 17 se ssir l-prova tal-Griżma tal-Isqof, Fuq iz-Zuntier tal Knisja Parrokkjali. Il-klass ta’ Ms Isabelle jiltaqgħu fil-5.00pm fil-waqt li ta’ Ms Rita jiltaqgħu fis-6.45pm. L-attendenza hija importanti.

Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Josephine se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir tħejjija aktar mill-qrib. Il-Klassijiet ta’ Ms Elinor u Ms Anthea, il-Katakeżi se ssir Online.

Nhar il-Ħamis 20, wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jkollna ftit ħin ta’ Adorazzjoni. Imbagħad mit-7:45pm sad-8:45pm ikollna servizz ta’ qrar għall-ġenituri, parrini u żgħażagħ tal-Griżma.

Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Mejju, Ikollna l-ewwel ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Fis-6:00 il-familji mistednin jibdew jieħdu posthom fuq iz-Zuntier, biex nagħtu merħba lil Monsinjur Arċisqof u fis-6.30pm ssir l-Quddiesa li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma. Il-Quddiesa tas-7.00pm ma ssirx fil-Knisja.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Mejju, Ikollna t-tieni ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Fis-6:00 il-familji mistednin jibdew jieħdu posthom fuq iz-Zuntier, biex nagħtu merħba lil Monsinjur Arċisqof u fis-6.30pm ssir l-Quddiesa li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma. Fl-4.30pm ikollna quddiesa fil-knisja parrokkjali minflok dik tas-7.00pm. Matul din il-ġimgħa nitolbu lil Mulej għaż-żgħażagħ li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

Infakkru biex ma jdumux ma jkunu ordnati ir-ritratti tal-Griżma u l-Ewwel Tqarbin. Għandkom iċ-ċans li  tagħmlu dan sa nhar l-Erbgħa 19 t’ Mejju.