It-Tnejn, 17 t’Ottubru nkomplu bit-tberik u żjajjar lill-Familji fi triq il-Faħħar l-Aħmar (minn Temi Zammit sa Ġnien Dwieli). Nixtieq li waqt it-Tberik, min ikun id-dar, jiltaqa’ magħna s-saċerdoti.

It-Tnejn, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju fit-8.00pm.

Il-Ħamis, 20 t’Ottubru tibda l-Katekeżi tat-tfal fl-Oratorju. It-tfal li huma fl-ewwel sena fl-4.45pm sal-5.30pm. Dawk li huma fit-tieni sena fil-Klassi ta’ Ms Josephine mill-4.30pm sal-5.30pm. Dawk li huma ma’ Ms Elinor mill-5pm sas-6pm.  

Il-Ġimgħa, 21 t’Ottubru tibda l-Katekeżi għal adoloxenti li ser jagħmlu l-Griżma 2023 mill-5pm sas-6pm.

Is-Sibt, 22 t’Ottubru ssir l-Katekeżi għat-tfal mit-tielet sa sitt sena mill-4pm ’il-quddiem.Il-programm tal-Katekeżi tas-Sibt se jkun jinkludi quddiesa għall-familja kollha fl-Oratorju. Għaldaqstant il-Quddiesa għat-Tfal se tibda ssir fl-Oratorju u mhux fil-Knisja Parrokkjali. Fis-7pm issir bħas-soltu l-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. 

Il-Ħadd li ġej niċċelebraw l-Ġurnata Missjunarja – Il-ġbir kollu li se jsir matul il-quddies tal-weekend li ġej se jmur b’risq il-Missjoni. Inkunu Ġenerużi.

Avviżi oħra

Il-Ħamis, 27 t’Ottubru se ssir ħarġa tal-Azzjoni Kattolika u l-Anzjani li tinkludi Quddiesa fil-Knisja tal-Kapuċini, l-Kalkara u wara żjara fl-Esplora. Min jixtieq jattendi ikellem lil Marija Camilleri jew lil Anna Ebejer.

Infakkru ukoll fil-laqgħa importanti li se ssir għall-Letturi u l-Ministri straordinarji tat-Tqarbin nhar il-Ħamis 27 t’Ottubru, fis-7.30pm fl-Oratorju.

Fl-aħħar Sibt tax-xahar (29 t’Ottubru) se ssir attivita għall-koppji u l-familji tagħhom, organizzata mill-Kummisjoni Familja ġewwa l-Oratorju li tinkludi quddiesa. Inħeġġu lill-koppji biex jattendu. 

Infakkarkom li matul x-xahar t’Ottubru fis-6:30pm isir r-rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u wara tingħata l-Barka Sagramentali.