It-Tlieta 17 t’Ottubru – Fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-abbatini fil-Knisja Parrokkjali.

L-Erbgħa 18 t’Otturbu – Fit-3pm issir il-laqgħa tal-anzjani l-Oratorju.

Fis-7.30pm ser issir laqgħa għall-koppji u l-ġenituri bit-tema: It-trobbija ta’ uliedna organizzata mill-kummisjoni familja ġewwa l-Oratorju mmexxija minn Fr. Frankie Cini MSSP. Inħeġġukom biex nattendu. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

Nhar il-Ħadd li ġej hija l-ġurnata missjunarja. Filwaqt li nħeġġukom biex nitolbu għall-missjunarji li qegħdin f’pajjiżi oħra, il-ġabra tal-weekend li ġej tmur għall-bżonnijiet ta’ nies inqas ixxurtjati minna fl-artijiet tal-missjoni.

Avviżi Oħra:

Kuljum f’Ottubru jintalab ir-rużarju fis-6.30pm ta’ filgħaxija quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

Ser issir ħarġa għall-Baħrija nhar il-Ħamis 26 ta’ Ottubru organizzata mill-Azzjoni Kattolika tan-nisa. Tluq fid-9.30am, ikun hemm Quddiesa u wara ikel flimkien. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw jistgħu jitkellmu ma’ xi membru tal-azzjoni mhux aktar tard mit-Tnejn 23 t’Ottubru.

Nhar il-Ħamis 26 t’Ottubru wkoll, jibdew laqgħat għal żgħażagħ 18+. Il-laqgħat ser jibdew ikunu darbtejn f’xahar. Inħeġġu żgħażagħ ġodda biex jingħaqdu magħna. Aktar dettalji joħorġu fuq il-facebook dalwaqt.

Matul din il-ġimgħa jkomplu l-klassijiet tal-katekeżi, is-Sibt ikun hemm il-Quddiesa fl-Oratorju għall-familja fis-5.45pm.

Infakkru fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nirringrazzjawkom dejjem tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li għenu nhar is-Sibt li għadda biex ġie organizzat il-farwell ta’ Dun George. Nkomplu nżommuh fit-talb tagħna.

Nixtiequ ninfurmawkom li mit-Tnejn 30 t’Ottubru għax-xhur li ġejjin, il-ħin tal-Quddies ta’ filgħaxija ser jibda jkun fis-6.30pm u mhux fis-7pm mit-Tnejn sas-Sibt. Fis-6pm ikun hemm ir-rużarju ħlief f’xi okkażjonijiet fejn dan mhux ser ikun possibli.