Nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar tibda  l-Ġimgħa ta’ Talb ghall-Għaqda fost l-Insara. Matul din il‑ġimgħa aħna msejjħin biex jingħaqdu għal talb biex fostna, l-Insara kollha, tikber l-għaqda, imnebbħin mill-Kelma ta’ Ġesù “Ibqgħu fl‑imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.” Matul din il-Ġimgħa, fil-quddiesa, se nkunu qed nitolbu b’din l-intenzzjoni speċjali.  

It-Tnejn, wara l-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, se nagħmlu laqgħa fuq il-Parrabboli fl-Evanġelju ta’ San Mark, bi preparazzjoni għall-Ħadd tal-Kelma t’Alla li se niċċelebrawh nhar il-Ħadd li ġej. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.  
L-Erbgħa 20
Issir il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.  

Jekk Alla jrid nhar l-Erbgħa se jibdew il-laqgħat tal-għarejjes. Dawn se isiru kull tielet Erbgħa tax-xahar. Jibdew fit-8.00pm fl-Oratorju.  
Il-Ħamis 21
Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni b’riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla fil-Knisja Parrokkjali.  
Il-Ġimgħa 22
Se jsir servizz Ekumeniku Djoċesan organizzat mill-Christians Together in Malta u l-Kummissjoni Ekumenika, fis-6.30pm. u se jixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt   
Il-Ħadd 24
Niċċelebraw Il-Ħadd tal-Kelma t’Alla. Inħeġġukom ħafna biex nagħlmu dak li hu meħtieġ biex nersqu aktar viċin il-Kelma t’Alla. L‑Għaqda Biblika Maltija tipprovdi  l‑Bibbja bill-Malti, tħabbar li t‑test se jkun parti mill‑app tal‑Bibbja popolari YouVersion  jew online bible.mt  
Avvizi Oħra
Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Insara kollha biex jieħdu l-vaċċin tal-Covid-19, kif għamel l-Papa stess ftit tal-jiem ilu. L-Awtoritajiet tas-Saħħa jixtiequ jfakkru li fil-jiem li ġejjin, l-anzjani ser jirċievu ittra bl-appuntament sabiex jieħdu dan il-vaċċin u b’ hekk inkunu qed inħarsu saħħitna u nieħdu ħsieb xulxin. Nappellaw lill-anzjani kollha sabiex jattendu għall-appuntament li jingħataw u biex ħadd ma jitlef iċ-ċans tiegħu. Dawk li ma jridux jieħdu l-vaċċin għandhom iċemplu fuq in-numru 145 biex javżaw lill-Awtoritajiet tas-Saħħa.  

Infakkru li fis-27 ta’ Jannar se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof din is-Sena, fit-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.