Għada/Illum Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal-Figolli u l-Bajd tal-Għid.

Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-100 sena mill-miġja tal-vara ta’ Santa Marija. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem.

Nhar it-Tnejn, 18 t’April se jsir pellegrinaġġ mat-toroq tal-Parroċċa bil-vara ta’ Santa Marija. Fis-6.00pm ikollna l-quddiesa (mhux fis-7.00pm) u fis-7.00pm joħroġ il-pellegrinaġġ bil-vara ta’ Santa Marija. Il-pellegrinaġġ se jgħaddi minn triq il-Kbira, Vitale, San Pawl, Konkorsi Teatrali, Fisher, għall-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex nieħdu sehem u nitolbu lil Marija Assunta tħarisna u tigwidana. Biex inkomplu ngħixu l-messaġġ tal-Papa Franġisku, f’dan il-pellegrinaġġ se nitolbu ukoll għall-Paċi fl-Ewropa tal-Lvant.  Ir-reffiegħa huma mitluba jkunu l-Knisja għall-quddiesa tas-6.00pm. Inħeġġukom biex it-toroq tagħna jkunu vojta mill-karrozzi.

Nhar it-Tlieta, 19 t’April – taħbad il-ġurnata propja tal-Anniversarju tal-vara. Fis-7.00pm se ssir quddiesa solenni immexxija minn Mons. Arċisqof u li għaliha se nagħmlu stedienna lil parroċċa kollha. Nixtiequ naraw l-għaqdiet kollha tal-Parroċċa tagħna preżenti flimkien. Nagħmlu ħiltna biex bħala familja waħda ninġabru l-Knisja u niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Inħġeġġukom minn issa għad dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Nhar it-Tlieta ma jkunx hemm quddies fiż-Żebbiegħ

Nhar il-Ħadd 24 t’April, niċċelebraw flimkien Festa Frawli – ċelebrazzjoni ta’ ferħ fil-komunità tagħna. Inħeġġu lil Kulħadd biex jgħin u jieħu sehem. Infakkru li l-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett tas-sagristija. Dawk kollha li jixtiequ jgħinnu javviċinaw lill-helpers.

Il-Ħadd li ġej niċċelebraw ukoll il-Festa tal-Ħniena Divina. Fl-4.00pm ssir siegħa adorazzjoni fis-skiet – Qabel il-Quddiesa tingħata l-Barka Sagramentali.