It-Tlieta 19 t’Ottubru, fil-5.30pm fl-Oratorju ssir il-laqgħa tal-abbatini.

Nhar l-Erbgħa 20, t’Ottubru se ssir attività b’risq il-Parroċċa tagħna: quddiesa l-Qawra imbagħd ikla d-Dolmen. Tluq fl-10.30minn fejn il-Knisja u nkunu lura għas-2.00pm Għal aktar informazzjoni kellmu lil Isabella Vella, jew inkitbu fis-sagristija.

L-Erbgħa fit-8.00pm issir il-laqgħa tal-koppji żgħażagħ fl-Oratorju.

Il-Ħinijiet tal-Katekeżi tal-Griżma se jkunu b’dan il-mod: il-Klassi ta’ Ms Rita fil-5.00pm filwaqt li l-klassi ta’ Ms Isabella fis-6.30pm.

Infakkarkom li kuljum, fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn ir-Rużarju quddiem Ġesù Espost mis-6.30pm, qabel l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Il-Quddiesa tas-Sibt, tkun animata għat-tfal tal-Katekeżi. Nistiednu lill-familji ta’ dawn it-tfal jingħaqdu magħhom.

Nhar il-Ħadd li ġej se niċċelebraw jum il-Missjoni. Hija okkazzjoni biex nitolbu għall-Missjunarji tagħna. Qed jitqassmu fi djarkom envelope biex tagħmlu l-offerti tagħkom b’risq il-Missjoni, fl-okkazzjoni tal-Ġurnata Missjunarja 2021: ibgħatu l-envelopes li rċievejtu d-dar lill-Uffiċċju Missjunarju jew ġibuhom il-Knisja, fil-jiem li ġejjin.

Nagħmlu appella għall-voluntier fil-parroċċa. Nixtieq nagħtu servizz lit-tfal bi bżonnijiet speċjali li jixtiequ jiġu għall-katekeżi, imma minħabba n-nuqqas ta’ voluntiera ma jistgħux. Min jixtieq jgħin avviċinaw lill-Kappillan. Nixtiequ ukoll li fil-quddies ta’ matul l-Ġimgħa jkun hemm min jagħti sehemu fil-qari u l-annimazzjoni tal-quddies. Jekk inkun hawn min hu interessat, ikellem lill-Kappillan.  

Avviż għal dawk kollha li huwa involuti fil-Liturġija – Letturi, Ministri tat-Tqarbin u membri fil-korijiet – Se nagħmlu Ħin ta’ Riflessjoni nhar il-Ħadd 28 ta’ Novembru mit-3.00pm sas-6.00pm, fl-Oratorju, Qegħdin navżaw minn kmieni għax l-attendenza hija importanti.

Ħa jsiru diversi attività b’għajnuna b’risq il-Parroċċa:  Bejgħ ta’ Pjanti u fjur fl-aħħar wkend ta’ Ottubru. Se jsir is-Suq tal-Milied fuq iz-Zuntier bejn it-3 u l-5 ta’ Diċembru. Inħeġġukom biex tgħinnu lill-Parroċċa tagħna.  

Bħala parti mis-sena taċ-Ċentinarju se nagħmlu esperenza ta’ volontarjat fl-Albanija fl-Lulju li ġej, u hija miftuħa għal dawk li huma ’l fuq minn 18-il sena. Il-postijiet huma limitati, Min jixtieq javviċina lill-Kappillan. Aktar ‘il quddiem, bl-għajnuna tal-Kummissjoni Djakonija se nkunu qed niġbru oġġetti, ħwejjeġ, ikel, affarijiet tal-iskola, logħob, fost l-oħrajn biex nibgħatuhom f’container l-Abanija.