Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha biex il-Mulej jieqaf magħhom fil-missjoni li għandhom. Niftakru wkoll f’dawk il-missirijiet li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.

It-Tnejn 17 ta’ Ġunju fis-6.30pm nitolbu r-Rużarju u fis-7.00pm issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier. Dakinhar filgħaxija ma jkunx hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.  Filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor.

It-Tlieta 18 ta Ġunju fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-abbatini fl-Oratorju.

L-Erbgħa 19 a’ Ġunju fit-3.00pm issir il-laqgħa tal-anzjani fl-Oratorju.

Il-Ħamis 20 ta’ Ġunju fid-9.00am issir il-laqgħa tal-A.K tan-nisa fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju Filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tat-tielet grupp.

Filgħaxija ser isir irtir bid-dgħajsa organizzat mill-Knisja taż-Żebbiegħ. Għall-applikazzjoni wieħed jimla l-google form minn fuq il-facebook. Postijiet limitati.

Minn Lulju li ġej jibdew il-korsijiet tal-Arkett, l-ħjata u Klabb Sajf. Aktar dettalji fuq il-paġna tal-facebook. Il-ġenituri tat-tfal għandhom jiktbuhom billi jimlew il-formola uffiċċjali tal-Arċidjoċesi fl-Uffiċċju Parrokkjali flimkien mad-donazzjoni mill-aktar fis.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija. Matul dan il-weekend hemm helpers fejn il-bibien tal-Knisja għal dawk li jixtiequ jerġgħu jġeddu l-iskema għal sena oħra, peress li għalqet f’Mejju jew inkella jinkitbu bħala benefatturi ġodda. Nirringrazzjawkom mill-qalb tal-għajnuna tagħkom.

Nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ġunju fis-7pm ser issir Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla fil-Knisja Parrokkjali fl-okkażjoni tal-40 anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Noel Vassallo, Mons Alfred Vella u sħabhom. Kulħadd mistieden jingħaqad magħna.

Il-ġabra li qed issir illum tmur għall-bżonnijiet tal-festa parrokkjali. Għalkemm il-festa hija sempliċi, l-ispejjeż huma kbar. Grazzi tal-għajnuna tagħkom

Il-Quddiesa li qed tixxandar għada/illum il-Ħadd fuq TVM fid-9.30am ser tkun mill-Kappella ta’ Binġemma.

Ser isir BBQ b’risq il-Parroċċa ħdejn is-Salib ta’ taħt il-Knisja fit-28 ta’ Ġunju fit-8pm. Biljetti u booking minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.

Matul din il-ġimgħa għadda għall-ħajja ta’ dejjem Joseph Vassallo. Agħtih O Mulej…