Ħadd 23  
Fil- Binja tal-Kunsill Lokali se jsir taħdida kulturali, fl-10.30am. Inħeġġu biex tattendu.

L-Erbgħa 26
Nhar l-Erbgħa nibdew iż-żmien qaddis tar-RandanJum ta’ Sawm u Astinenza. Inħeġġukom biex f’dan il-Jum ninġabru flimkien għall-Ewkaristija.  

Fis-7.00am  nitolbu flimkien il-Via Sagra.
Fid-9.30am ssir Quddiesa għat-tfal li ma għandhom skola.  
Filgħaxija, fis-6.30pm  jibda l-Pellegrinaġġ Penitenzjali mill-Knisja Parrokkjali u jagħdi minn toroq Dun Edgar,Barbara, San Pawl, Sir  Harry Luke, għall-Knisja.  Wara ssir Quddiesa.  

Inħeġġukom ħafna biex ngħixu dan iż-żmien tar-Randan billi ninpenjaw ruħna spiritwalment. Segwu il-Programm li tqassam fi djarkom .  

Il-Ħamis 27
Din il-ġimgħa l-Adorazzjoni tal-Ħamis ssir wara l-Quddiesa. Meta jkun hemm l-eżerċizzi l-Adorazzjoni tal-Ħamis issir qabel il-Quddiesa.  

Fl-Oratorju ssir il-Laqgħa  fuq il-Kelma ta’ Alla, fit-7:45pm.  

Il-Ġimgħa 28
Fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fil-5.00pm se jkun hemm Adorazzjoni.  

Kull nhar ta’ Ġimgħa se jkollna konfessur barrani għall qrar, fis-6.00pm   fil-Knisja Parrokkjali.
Fis-6.30pm nitolbu flimkien Via Sagra b’mod meditat.

Wara l-Quddiesa ssir laqgħa ta’ talb fil-Knisja Madwar Ġesù Kurċifiss. Nistiednu lil kulħadd b’mod speċjali lill-miżżewġin, biex flimkien nibdew dan iż-żmien madwar Ġesù.                

Inħeġġukom biex nippjanaw ħalli f’dan ir-Randan nisimgħu l-Kelma t’Alla. Se jkollna diversi korsijiet ta’ eżerċizzi. Mit-Tnejn 2 ta’ Marzu jibda kors ta’ eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  

Imma jekk ma għandekx ċans fost il-ġimgħaKull nhar ta’ Ħadd, matul il-Ħdud tar-Randan se jkollna l-eżerċizzi fil-quddiesa tal-5.00pm

Il-Ħadd 1 (li ġej) fil-quddiesa tal-5.00pm se jkollna l-eżerċizzi.    

Avvizi oħra

Grazzi Kbira tmur lil dawk kollha li impenjaw ruħhom fil-Maratona Sports 2020. Għal sena oħra kienet suċċess, hekk kif ġbarna €6500. Grazzi mill-qalb lill-voluntiera kollha.