Matul din il-ġimgħa inkomplu niċċelebraw żmien il-Milied:

It-Tlieta, 28 ta’ DiċembruNiċċelebraw dan iż-żmien fil-Knisja ta’ Sant’ Anna fiż-Żebbiegħ. Fil-5.00pm issir siegħa Adorazzjoni u fis-6.00pm ikollna l-prietka tat-tfal, Għanjiet tal-Milied u Quddiesa.    
L-Erbgħa, 29 ta’ DiċembruNibdew 3 t’ijiem ta’ Adorazzjoni fil-parroċċa tagħna. Wara l-Quddiesa tas-7.30am jiġi espost Ġesù Ewkaristija. Fit-3.00pm issir it-Talba tar-Rużarju. Fis-6.00pm nistiednu t-tfal tal-Katekeżi għal Adorazzjoni animata apposta għalihom u fis-7.00pm issir li tagħlaq l-ewwel jum ta’ Adorazzjoni 
Il-Ħamis, 30 ta’ DiċembruIt-tieni jum ta’ Adorazzjoni. Fis-7.30am Quddiesa u wara Esposizzjoni tas-Sagrament. Il-Knisja tkun miftuħa il-ġurnata kollha.Fit-3.00pm issir it-Talba tar-Rużarju u fis-6.00pm nagħmlu Siegħa Adorazzjoni komunitarja. fis-7.00pm Quddiesa bir-riflessjoni u Barka Sagramentali.
Il-Ġimgħa, 31 ta’ DiċembruL-Aħħar jum ta’ Adorazzjoni. Fis-7.30am Quddiesa u wara Esposizzjoni tas-Sagrament. Il-Knisja tkun miftuħa il-ġurnata kollha.Fit-3.00pm issir it-Talba tar-Rużarju u fis-6.00pm nagħmlu Siegħa Adorazzjoni li fiha nitolbu t-talba tal-Għasar. fis-7.00pm Quddiesa b’ringrazzjament lill Mulej, b’mod partikulari għall-grazzji li irċievejna matul din is-sena ċivili li għaddiet.

Fil-Quddiesa tal-Ġimgħa, 31 ta’ Diċembru se nkunu qed nagħtu bidu għal sena speċjali li fiha se nkunu qed niċċelebraw il-mitt sena mill-miġja tal-Istatwa ta’ Santa Marija fil-Parroċċa tagħna. Nagħmlu stediena b’mod speċjali lil kulħadd biex nagħmlu mixja ta’ fidi fuq l-Eżempju ta’ Marija.  

Is-Sibt, 1 ta’ Jannar – Marija Omm Alla. Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali ikun fil-5.30am, fis-7.00am, fid-9.00am, fl-10.30am u fil-5.00pm (ma ssirx il-quddiesa tas-7.00pm). Il-Quddies fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikunu fis-7.30am u fil-11.30 am.

Il-Ġbir tal-Quddies magħtul l-w’end li ġej se jmur kollu b’risq id-Dar tal-Providenza. Inkunu Ġenerużi INFAKKRU: Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa xahar ta’ Karità fil-parroċċa tagħna b’risq id-dar tal-Providenza. Fejn l-artal ta’ San Ġużepp tistgħu tħallu d-donazzjoni tagħkom. S’issa ġbarna s-somma ta’ €2300. Grazzi mill-Qalb.

Written by

Dun George Schembri

Dun George J. Schembri twieled fit-8 ta' Frar 1985. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja fl-iskola Stella Maris, Ħal Balzan, fl-iskola St Elizabeth, tas-Sliema, u l-edukazzjoni sekondarja fil-Liċeo Dun Ġużepp Zammit Brigella, il-Ħamrun. Huwa daħal is-Seminarju tal-Arċisqof filwaqt li kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl-Università ta’ Malta. Dun George ġie ordnat saċerdot fid-29 ta' Ġunju 2012. Fl-istess sena huwa nħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imqabba, u fl-2015 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina, iż-Żurrieq. F'Marzu tal-2017 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta' Santa Marija, l-Imġarr. Huwa kien servi wkoll bħala Spiritual Counselor f'diversi skejjel statali fil-qasam sekondarju. fit-8 ta' Diċembru 2018 Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun George bħala kappillan tal-Parroċċa tal-Imġarr.