Illum/Għada ser nagħmlu ġabra speċjali għas-Seminarju. Is-Seminarju jiddependi ħafna mill-ġenerożità tagħna. Bil-ġabra li ta’ kull sena f’dan ż-żmien, inkunu qegħdin ngħinu lis-Seminarju biex jagħti l-formazzjoni meħtieġa lis-seminaristi kif jitolbu ż-żminijiet li qegħdin fihom.

Mit-Tnejn 27 ta’ Frar sal-Ġimgħa 4 ta’ Marzu ser isiru l-eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ imexxija minn Fr Noel Vassallo

Il-Ħamis 2 ta’ Marzu, Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara il-quddiesa tas 7.30am.

Fis-6.30pm, se ssir adorazzjoni b’talb għall-qdusija tas-saċerdoti u għal aktar vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat. Imbagħad, fis-7.30pm quddiesa. Tajjeb li nattendu u nkomplu nsostnuhom bit-talb tagħna.

Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu – Nitolbu il-via sagra b’mod meditat fil-Knisja Parrokkjali fis 6.15pm.

Nhar il-Ġimgħa ikomplu l-Eżerċizzi għaż-żgħażagħ. Dawk iż-żgħażagħ li twieldu mit-2008 sa 2010 ikollhom eżerċizzi fis 7.00pm. Dawk iż-żgħażagħ 16+ ikollhom eżerċizzi fis 8.00pm.

Is-Sibt 4 ta’ Marzu, issir l-quddiesa tat-tfal fl-Oratorju fis-6.00pm.

Il-Ħadd 5 ta’ Marzu huwa l-Ewwel Ħadd tax-xhar u għalhekk ser issir il-Ġabra b’risq il-Parroċċa.

Avviżi Oħra

Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu Eżerċizzi għal Kulħadd fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħadd 12 ta’ Marzu Mixja b’Riflessjoni, tluq fis-2pm minn fejn il-Knisja.

Tista tikseb kopja tal-Flimkien tax-xahar ta’ Frar minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.