Il-Ħamis 29 ta’ Frar Fid-9am l-azzjoni kattolika tan-nisa se jiltaqgħu ħdejn ir-ruħ biex jitolbu il-Via Sagra. F’każ ta’ maltemp issir fil-Knisja.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp.

Is-Sibt 2 ta’ Marzu bħala parti mill-eżerċizzi għall-adoloxxenti, filgħodu ser jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat ġewwa d-Dar tal-Providenza. Aktar dettalji fuq il-paġna tal-facebook taż-ŻAK. Fis-6pm ser issir Quddiesa u wara Wine & Pizza fiż-Żebbiegħ.

Bejn l-4 u t-8 ta’ Marzu ser isir kors ta’ eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali fit-8am immexxija minn Patri Pawl Attard OFM.

Nhar it-8 ta’ Marzu qed tiġi organizzata Mixja ma’ Kristu Ħaj ġewwa l-Belt u Lejl ta’ Qima fil-Qrendi. Dettalji fuq in-notice boards.

It-Tnejn 11 ta’ Marzu fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali ser issir l-ewwel qrara għat-tfal li ser jagħmlu l-ewwel tqarbina.

Il-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tavża biex dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Purċissjoni tal-Via Crucis nhar is-26 ta’ Marzu, sew reffiegħa u anke tfal, għandhom javviċinaw lil xi membru tal-kummissjoni jew xi ħadd mis-saċerdoti.

Nhar il-Ħamis 14 ta’ Marzu l-Azzjoni Kattolika tan-nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla. Tluq fid-8.45am minn ħdejn l-iskola. Għall-bookings kellmu lil xi membru tal-azzjoni.

Il-ġabra għall-bżonnijiet tas-Seminarju mill-Knisja Parrokkjali kienet ta’ €1820. Miż-Żebbiegħ inġabret is-somma ta’ €726.

Nirringrazzjaw lil dawk kollha li organizzaw u taw is-sehem tagħhom fil-Maratona Sports fil-weekend li għadda. Is-Somma għall-Oratorju u d-Dar tal-Providenza laħqet id-€9443.10.

Nirringrazzjaw ukoll liż-ŻAK u lil dawk li għenu fl-organizzazjoni tal-Via Sagra tal-Ġimgħa biex setgħet tkun mument sabiħ ta’ talb għall-komunità tagħna. Nirringrazzjaw lill-isponsors u lil kull min għen finanzjarjament biex setgħu jitħallsu l-ispejjeż.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija. Il-weekend li ġej huwa l-ewwel weekend tax-xahar u ssir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.

Il-Grupp tal-fundraising tal-Parroċċa qed jorganizza ikla buffet b’risq il-festa ġewwa lukanda nhar is-Sibt 23 ta’ Marzu. Aktar dettalji tistgħu ssibuhom fuq in-noticeboards jew l-paġna tal-facebook.

Il-Kunsill lokali javża li għada/illum il-Ħadd jitkomplew it-taħdidiet dwar l-istorja tal-Imġarr fil-binja tal-Kunsill fl-10.15am.