Il-Ġbir waqt il-quddiesa tal-lum se jmur b’risq il-Karitajiet li jagħmel il-Papa Franġisku. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

It-Tnejn, 27 ta’ Ġunju, Il-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fejn iċ-Ċimiterju biex nitolbu għall-Ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. 

It-Tlieta, 28 ta’ Ġunju, se ssir l-attivita’ speċjali biex inkomplu niġbru l-fondi b’risq il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija li fiha se jmorru l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna: se ssir majjalat fuq iz-zuntier tal-Knisja. Biljetti mingħand il-voluntiera.   

L-Erbgħa, 29 ta’ Ġunju – Niċċelebraw il-Festa tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – l-Imnarja. Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol.

Il-Ħamis, 30 ta’ Ġunju se ssir Pizza Night organizzata mill-Kummissjoni Familja għall-familja kollha fl-Oratorju sabiex nibdew is-Sajf flimkien, mis-7.30pm ’il quddiem. Inħeġġukom biex tattendu. 

Il-Ħadd3 ta’ Lulju,  fil-quddiesa tal-10.30am se jkunu mistiedna b’mod speċjali dawk l-voluntiera li se jmorru għall-ħidma voluntarja l-Albanija, flimkien mal-familjari tagħhom u l-benefatturi li għenu matul l-attivitajiet biex jinġabbru l-fondi. Inħeġġu lil kulħadd biex flimkien ningħaqdu u nitolbu biex minn din l-esperjenza joħroġ ġid spiritwali. 

Avviżi oħra

Il-Ħadd li ġej se ssir il-Ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa hekk kif jkun l-ewwel Ħadd tax-xahar. Ngħidu Grazzi lil dawk li qed jagħtu donazzjonijiet b’risq il-proġett tas-sagristija: matul dan ix-xahar ġbarna €2350. Inħeġġukom biex twasslu d-donazzjonijiet tagħkom lill-Kappillan. Grazzi mill-qalb. 

Infakkrukom li fis-sajf bħala parroċċa qed norganizzaw KLABB SAJF FLIMKIEN, b’attivita’ fl-Oratorju kull nhar ta’ Erbgħa mill-5pm ‘il quddiem sal-Quddiesa tas-7pm li tkun animata apposta għat-tfal. Din l-attivita’ se tibda minn nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju. Dan il-w’end huwa l-aħħar ċans li fih tistgħu tapplikaw għall-Klabb Sajf flimkien.

Minn din il-ġimgħa  inkomplu niġbru oġġetti ġodda bħala affarijiet tal-kċina, stationary, għodda, lożor u kuttri, ħwejjeġ ġodda tat-tfal u l-kbar biex itellgħuhom magħhom l-Albanija l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna li sejrin l-Albanija fl-Lulju li ġej. Min jixtieq jagħti l-għajnuna tiegħu jkellem lill-Kappillan jew lill-voluntiera.