Il-Ħadd 26
Niċċelebraw il-Ħadd tal-Kelma t’Alla. Tajjeb li fuq sejħa tal-Papa Franġisku niċċelebraw dan il-Ħadd b’ħarsa speċjali fuq il-Kelma t’Alla li trid tkun fiċ-ċentru ta’ ħajjitna.   
 
Għada/Illum se ssir taħdita fil-bini tal-Kunsill Lokali li tibda fl-10.30am. Inħeġġukom biex tattendu

L-Erbgħa 22
Fit-3.00pm issir il-laqgħa tal-anzjani fl-Oratorju.
 
Fil-5.00pm tiltaqa l-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju Parrokkjali. .

Il-Ħamis 30
Wara il-quddiesa jitlaqa’ l-grupp tal-Kelma t’Alla fl-Oratorju.
 
Il-Ħadd 2
Niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Il-Quddiesa tad-9.00am tkun bit-tberik tal-Xemgħa – simbolu ta’ Ġesù li huwa d-dawl.
  
Avviżi oħra

Bħalissa qed  tiġi mħejjia l-attività annwali – Maratona Sports – B’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Jekk hawn xi voluntiera jixtiequ jagħtu daqqa t’id jistgħu ikellmu lil Kappillan.
 
Ġiet ikkonfermata id-data tal-Griżma tal-Isqof ta’ din is-sena: 30 ta’ Mejju.  

Ħareġ il-Flimkien ta’ Frar – nitolbu lill-helpers jieħdu l-pakkett tagħhom mis-sagristija. fil-ħarġa tal-Flimkien għax-xahar ta’ Frar wieħed jista’ jara l-programm tal-Eżerċizzi tar-Randan 2020. Inħeġġu minn issa biex nippjanaw ħalli nisimgħu l-Kelma t’Alla