Illum l-Ewwel Ħadd tax-Xahar u ssir l-ġabra speċjali.

Għada/Illum il-Ħadd, 3 t’Ottubru , niċċelebraw l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm se ssir quddiesa u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Imexxi ċ-ċelebrazzjoni Dun Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza.

Infakkarkom li kuljum, fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn ir-Rużarju quddiem Ġesù Espost mis-6.30pm, qabel l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Nhar il-Ħamis, 7 t’Ottubru se ssir laqgħa għall-Katekisti fl-Oratorju fl-4:45pm.

Nhar il-Ġimgħa, 8 t’Ottubru fil-11.00am se jiltaqa’ l-grupp Santa Marta biex jgħin fit-tindif tal-Knisja. Nagħmlu sejħa għall-voluntiera biex jagħtu sehemhom fit-tindif tal-Knisja tagħna.

Il-Ħadd li ġej, niċċelebraw Jum it-Tagħlim Nisrani. Għall-Quddiesa tal-10.30am nistiednu lit-tfal kollha li se jattendu l-Katekeżi. F’din il-Quddiesa se nagħtu lmandat lil Katekisti li se jkunu responsabbli mill-Katekeżi ta’ din is-sena. Wara ikollna Open Day fl-Oratorju fejn isir it-Tberik tal-klassijiet u logħob għat-tfal.

Il-Katekeżi se tibda nhar il-Ħamis 14 t’Ottubru għall-Klassijiet tal-1 u 2 sena. Il-Klassi tal-Griżma se tkun kull nhar ta’ Ġimgħa, nibdew mill-15 t’ottubru, fis-6.30pm (mhux fil-5.00pm biex ma naħbtux mal-football), u l-Klassijiet ta’ bejn it-3 u 6 sena se jkunu nhar ta’ Sibt u nibdew mis-16 t’Ottubru.