Illum il-Ħadd, 26 ta’ Settembru qed niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Migranti u r-Refuġjati. Din hija okkażjoni għalina biex naħsbu fuq il-Migranti u Refuġjati li qegħdin jgħixu fil-Parroċċi tagħna u r-relazzjonijiet li aħna qegħdin nibnu magħhom.

Matul din il-ġimgħa se nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna:

DataPost
It-Tnejn, 27 ta’ SettembruBinġemma
It-Tlieta, 28 ta’ SettembruFil-Knisja taż-Żebbiegħ
l-Erbgħa, 29 ta’ SettembruTa’ Mrejnu
Il-Ħamis, 30 ta’ SettembruGround tal-Football
Il-Ġimgħa, 1 t’OttubruIs-Santi

Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. Inħeġġu lil kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. Importanti li nżommu d-distanza soċjali u kulħadd irid ikun bilqiegħda, liebes il-maskla. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja Parrokkjali.

Nhar is-Sibt, 2 t’Ottubru se nkunu qed niċċelebraw il-Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Mis-5:45pm ’l quddiem ikun hawn saċerdot għall-qrar. Fis-6.30pm issir it-talba tar-Rużarju b’mod meditat quddiem l-Ewkaristija u fis-7.00pm Quddiesa li tkun bis-sehem speċjali ta’ dawk involuti fil-ħidma tal-Parroċċa. Dak in-nhar fil-quddiesa se nirringrazzjaw lil Alla għaż-żmien ta’ ħidma li wettaq Patrick Ebejer bħala sagristan tal-Knisja Parrokkjali. Inħeġġu biex f’dan il-jum nitolbu għall-Parroċċa tagħna.

Nhar il-Ħadd, 3 t’Ottubru , niċċelebraw l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm se ssir quddiesa u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija.

Dawk iż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma s-sena li għaddiet, u dawk akbar, u li jattendu l-Oratorju għal-laqgħat taż-ŻAK huma mħeġġa li jimlew l-applikazzjoni online.  Minn din is-sena se nibdew nitolbu ŻAK membership fee ta’ €10 annwali li bihom inkunu qed ngħinnu liż-żgħażagħ stess jipparteċipaw f’attivitajiet taż-ŻAK nazzjonli u jibbenefikaw minn skontijiet fuq il-prezzijiet tal-attivitajiet li jsiru fuq livell nazzjonali. Dan il-ħlas mhux qed imur għall-użu tal-Oratorju u jekk għal xi raguni jew oħra, ma tistax tingħata l- kontribuzzjoni għandkom tavviċinaw lil-leaders jew lill-Kappillan, b’mod kunfidenzjali, u l-parroċċa, f’każ ġenwin, tagħmel tajjeb għal dan.

Il-Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se jerġgħu jibdew nhar l-Erbgħa 20 t’Ottubru. Aktar informazzjoni mingħand Maria Camilleri.

Infakkarkom li kuljum, fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn ir-Rużarju quddiem Ġesù Espost mis-6.30pm.