Il-ġbir fil-Quddies illum  se jkun b’risq is-Seminarju. Inkunu ġenerużi.

It-Tnejn, 28 ta’ Frar se nagħtu l-aħħar tislima lil Mons. Alwiġ Deguara li għada għall-Ħajja ta’ Dejjem, nhar il-Ħamis, 24 ta’ Frar. Mis-1.30pm sa 2.30pm Mons. Alwiġ Deguara se jkun espost għall-pubbliku fl-Oratorju Qalb tal-Tebgħa ta’ Marija. Fit-3.00pm issir il-quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. Huwa xieraq li bħala komunita’ nsellmu lil Dun Alwiġ, saċerdot u benefattur tal-Parroċċa tagħna.

Fis- 7:30pm ser issir l-laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom ser jagħmlu l-Ewwel Qrara, f’din il-Laqgħa ser nagħtu informazzjoni dwar l-Ewwel Tqarbina.

Nhar l-Erbgħa, 2 ta’ Marzu niċċelebraw il-bidu tar-Randan Imqaddes. Infakkru fl-obbligu tas-Sawm u l-Astinenza (ma jistax jitiekel laħam). Il-Papa jixtieq li niddedikaw talb u sawm għall-paċi fl-Ukrajna. Fis-7.00am nitolbu flimkien l-Via Sagra u wara quddiesa. Fis-6.00pm nibdew talb mill-Kelma t’Alla quddiem Ġesù Kurċifiss u fis-7.00pm Quddiesa.

Il-Ħamis, 3 ta’ Marzu wara l-quddiesa ta’ filgħodu jkollna l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.  Il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se jsir il-Ħamis, fid-9.00am fl-Oratorju, u filgħaxija l-adorazzjoni tal-Ħamis.

Kull nhar ta’ Ġimgħa fir-Randan: nitolbu flimkien l-Via Sagra fis-6.15pm fil-Knisja Parrokkjali.  

Infakkru li Wara l-katekeżi tas-Sibt filgħaxija ssir il-Quddiesa għat-tfal, fis-7.00pm. mat-tfal nistiednu lil ġenituri u l-familji.

Nhar is-Sibt u l-Ħadd issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa tal-Ewwel Ħadd tax-Xahar. Inkunu ġenerużi.

Kull nhar ta’ Ħadd fir-Randan, nibdew mill-Ħadd li ġej  se jsiru l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm u se jmexxi l-ħsibijiet Dun Sean Abela

Avviżi oħra

Infakkarkom li dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu mal-kor tal-parroċċa tagħna, jagħmlu dan billi javviċinaw lis-surmast Mary Cauchi jew lill-Kappillan.

Bi tħejjija għall-Purċissjoni tal-Via Cruċis li se ssir nhar it-Tlieta 12 t’April, qegħdin niġbru l-ismijiet ta’ dawk li jixtiequ jieħdu sehem fl-irfiegħ tal-Istatwi. Tistgħu tavviċinaw lil xi membru tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira. Taqsmet l-istediena lit-tfal li jixtiequ jieħdu sehem fil-Via Crucis. Inħeġġu ħafna lit-Tfal jieħdu sehem.

Ħriġna ħarġa speċjali ta’ Dawl il-Punent għall-żmien ir-Randan u l-Festi tal-Għid. Tajjeb li nsegwu dak li hu għaddej fil-Parroċċa tagħna. Nistiednu l-helpers li ssoltu jgħinnu fit-tqassim tal-Fuljett, biex jieħdu l-pakkett tagħhom mis-sagristija.

Tistgħu takkwistaw it-8 pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.