Matul il-quddies ta’ dan il-Ħadd infakkrukom li qed ssir il-Ġabra għall-Papa. B’din il-ġabra nkunu ngħinu lill-Papa  biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Inkunu Ġenerużi.

It-Tlieta 29 ta’ Ġunju niċċeleraw il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, l-Imnarja. Għalkemm il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol tkun ħaġa tajba li nissieħbu fil-quddiesa.  

Il-Ħamis 1 ta’ Lulju wara l-Quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Fil-5.00pm se ssir laqgħa għall-letturi kollha, fil-5.00pm fil-Knisja Parrokkjali. Importanti ħafna li min hu involut fil-qari tal-Kelma t’Alla waqt il-Quddiesa, b’mod speċjali dawk li bdew jaqraw dan l-aħħar, jattendi. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar is-Sibt huwa l-Ewwel Sibt tax-xahar, għaldaqstant issir ir-Rużarju fl-Oratorju.

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Minkejja li diversi tfal inkitbu għall-attivitajiet tas-Sajf li se jsiru fl-Oratorju, għad baqa’ xi postijiet. L-applikazzjoni ssir Online. Għal aktar informazzjoni kellmu lill-Kappillan.  

Fl-aħħar ġimgħa tal-Lulju se ssir ġimgħa attivitajiet għaż-żgħażagħ kollha, kemm dawk li jattendu fl-Oratorju kif ukoll żgħażagħ oħrajn li ma jattendu mkien. Inħeġġu ħafna lill-ġenituri biex iħeġġu liż-żgħażagħ tagħna ħalli jattendu għal dawn l-attivitajiet. Tistgħu taraw l-programm u tapplikaw online. Għal aktar informazzjoni kellmu lill-Kappillan.  

Infakkru fil-Kors ta’ Kana f’Ottubru li ġej fil-Parroċċa tagħna; għad baqa’ ftit postijiet. Il-booking isir billi tavviċinaw lill-Kappillan, jew tapplika hawn.