Is-Sibt biss
Ilejla Fis-7.30 laqgħa ta’ formazzjoni għall-Koppji Miżżewġin fl-Oratorju.

Is-Sibt u l-Ħadd sa tad-9.00am
Għada /illumil-Ħadd fil-Kunsill Lokali fl-10.15am ser issir taħdita dwar il-biedja f’Malta inħeġġukom biex tattendu.

Matul din il-Ġimgħa
Matul din il-Ġimgħa se nkomplu bit-Tberik tal-Familji. Kien pożittiv ħafna li din il-Ġimgħa ltqajna ma’ diversi familji li kienu preżenti flimkien għad-tberik. Kien hemm xi ftit familji fit-Triq Fisher li ma lħaqnix inberkuhom. Dawn jistgħu jagħmlu appuntament magħna ħalli niġu nberkukom f’ħinijiet differenti. Sen nagħmlu ftit tibdil fil-programm tat-Tberik għal din il-Ġimgħa:

Se niltaqgħu mal-familji tat-Toroq 
Konkorsi Tejatrali, San Pietru (kollha) u Ħaġra nhar/għada t-Tnejn 28 ta’ Jannar. Nhar il-Ħamis 31 ta’ Jannar se nagħmlu Triq Santa Marija. It-Tberik se jibda fil-5.00pm. Tifhmu li l-ħin huwa limitat – imma se nagħmlu ħilitna biex ikun ħin ta’ kwalità.

L-Erbgħa
Fis-7.15 laqgħa għal Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-7.30pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan.

Il-Ħamis
Fil-Quddiesa ta’ filgħaxija jsir it-Tesserament tal-Azzjoni Kattolika.

 Wara l-quddiesa tas-6.30pm isir ftit ħin ta’ Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa
Jsir it-Tqarbin tal-Morda, l-1 grupp minn saċerdot.

Is-Sibt
Fis-7.15pm isir ir-Rużarju fl-Oratorju.

Niċċelebraw il-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju – il-Gandlora. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.

Avviżi oħra

Infakkrukom li matul l-w’end li ġej Grupp ta’ Żgħażagħ fi ħdan l-Agostinjani Maltin qed jagħmlu bażaar fil-Maħżen tal-Knisja b’risq ix-xogħol Volontarju li se jagħmlu fil-Kenja, is-Sajf li ġej. Inħeġġukom tittawlu ftit u tgħinnu.

 Il-Ħadd li ġej, fis-6.30pm, fis-Sala Gianni Cilia tal-Iskola, se ssir serata Mużiko-Letterarja fl-Okkazzjoni ta’ Ġieħ l-Imġarr. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.