Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela.

Matul din il-Ġimgħa se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin,  fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Imexxi ir-riflessjoni Dun Ewkarist Zammit.  Inħeġġu ħafna biex ikun hawn attendenza tajba.

Għal din il-Ġimgħa l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se ssir nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Marzu fid-9.00am fl-Oratorju.

Il-Ħamis 31 t’Marzu, lejliet l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar, se jkollna Konfessur Barrani għall-qrar, mis-6.45pm ’il quddiem.

Nhar il-Ġimgħa 1 t’April il-Knisja f’Malta qed tistieden lill-Insara kollha biex nagħmlu ġurnata ta’ sawm u talb biex iż-żjara tal-Papa tħalli l-frott. Tajjeb li din tkun l-intenzjoni kemm fil-quddies kif ukoll f’talb ieħor li jsir dak inhar fil-familji u fil-parroċċa tagħna. Fil-5.30pm, aħna bħala Parroċċa se ninġabru fit-Triq ir-Ruħ (fit-triq taċ-Ċimiterju) se nbierku u nitolbu l-Via Sagra. Wara ssir l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali.   

Matul din il-ġimgħa  (31 ta’ Marzu/1/2 t’April) mhux se ssir il-katekeżi u lanqas il-quddiesa għat-tfal tas-Sibt.

Avviżi oħra

Iż-Żjara tal-Papa Franġisku f’Malta:

Il-Papa Franġisku se jasal Malta nhar is-Sibt 2 ta’ April fl-10.00 a.m. Inħeġġu biex nagħtu merħba lill-Papa Franġisku.  Il-Programm tal-Papa Franġisku huwa ppublikat fil-website tal-Knisja F’Malta.

Is-Sibt, wara iż-żjara f’Għawdex, wara s-7.30pm il-Papa Franġisku se jgħaddi minn fejn ir-Roundabout ta’ Buqana, qabel ma tidħol għall-Imġarr.  

Infakkru li l-Ħadd 3 ta’ April, meta ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa mill-Papa Franġisku fuq il-Fosos tal-Furjana, il-Quddies se jkun b’dan il-mod: tal-5.30am, 7.00pm fil-Knisja Parrokkjali u tas-7.30am fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Il-Quddies kemm tad-9.00am u tal-10.30am fil-Knisja Parrokkjali u kif ukoll tal-11.30am fiż-Żebbiegħ u  MA JSIRUX. Filgħaxija jkollna quddies fil-5.00pm bħas-soltu u se nżiedu waħda fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

Fil-ġranet li ġejjin ser nkunu qed nirċievu l-biljetti għall-Quddiesa għal dawk Ii huma reġistrati mal-parroċċa tagħna. Il-Biljett jiġabru mill-Uffiċju Parrokkjali nhar l-Erbgħa bejn l-4.00pm u s-6.00pm. Dawk li ġejjin il-quddiesa tal-Papa bit-trasport tal-Parroċċa, it-tluq minn fuq iz-Zuntier fis 7.30am. IMPORTANTI li kulħadd ikun fil-ħin. Il-poplu irrid ikun bilqegħda sad-9.00. Wara, s-siġġijiet vojta jimtlew b’dawk li jkunu bilwieqfa biex meta jasal il-Papa, kulħadd ikun f’postu.

Inħeġġu lil dawk li għandhom arblu, biex fil-jiem taż-żjara tal-Papa jtellgħu l-bandiera tal-Papa.

Tistgħu takkwistaw it-12 il-pubblikazzjoni tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.