Illum niċċelebraw is-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Għada filgħaxija Mons Arċisqof imexxi ċelebrazzjoni djoċesana fil-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid fil-5pm, min jixtieq jista’ jattendi.

It-Tnejn 27 ta’ Novembru – fl-4.00pm issir it-talba tar-Rużarju wara Quddiesa fiċ-Ċimiterju. Fil-5pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju.

Il-Ħamis 30 ta’ Novembru – fid-9am Pellegrinaġġ minn fejn il-Knisja għaċ-Ċimiterju fejn issir Quddiesaorganizzata mill-azzjoni kattolika tan-nisa. F’każ ta’ xita issir fil-Knisja. Filgħaxija wara l-Quddiesa issir l-Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Diċembru – l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp. Fis-7.30pm ser isir kunċert tal-Milied minn korijiet barranin fil-Knisja. Inħeġġukom tattendu.

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tal-Avvent, żmien ta’ preparazzjoni għat-twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Is-Sibt 2 ta’ Diċembru fis-6pm nitolbu flimkien it-talba tal-għasar u wara fil-Quddiesa tinxtgħel l-ewwel xemgħa tal-girlanda tal-Avvent. L-għada l-Ħadd nistiednu t-tfal kollha u l-familji tagħhom għall-Quddiesa tal-10.30am fejn nħeġġuhom iġibu l-girlandi tagħhom jew li għamlu huma stess, ħalli nberkuhom.

Nhar is-Sibt 2 ta’ Diċembru – fit-3pm isiru r-rehearsals tal-Kor tat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.

Bejn l-1 u t-3 ta’ Diċembru ser isir Suq tal-Milied fil-Maħżen tal-Knisja b’risq il-Parroċċa. Ser isir it-tqassim tar-Rigali minn Santa Klaws nhar il-Ħadd 17 ta’ Diċembru. Min jixtieq iħalli r-rigal jista’ jagħmel dan waqt is-suq tal-Milied jew fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-ftuħ.

Il-weekend li ġej huwa l-ewwel weekend tax-xahar u ssir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet għall-Parroċċa. Nerġgħu nfakkrukom ukoll fl-iskema tal-benefatturi tas-sagristija. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita tagħkom.

Il-Kummissjoni Djoċesana tfal ser torganizza attività għat-tfal kollha fis-7 ta’ Diċembru ġewwa l-Kalkara bejn is-6pm u t-8pm. Ser norganizzaw trasport għal dawk it-tfal li jixtiequ jiġu mill-Parroċċa tagħna u ser ikun hemm il-katekisti jieħdu ħsieb. Min jixtieq jattendi għandu jniżżel l-consent form minn fuq il-paġna tal-facebook jew jiġi l-uffiċċju Parrokjali u s-Sagristija u jgħaddiha lilna flimkien ma’ €5 sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 1 ta’ Diċembru.