Għada/Illum ser issir il-ġabra speċjali tax-xahar b’risq il-Parroċċa.

Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu eżerċizzi għal kulħadd fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali minn Dun Sean Abela.

It-Tnejn wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid.

It-Tlieta 7 ta’ Marzu, fil-5.00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Marzu, mit-8.00am ‘il quddiem isir it-Tqarbin tal-morda fiż-Żebbiegħ.

Filgħaxija jkomplu l-Eżerċizzi għaż-żgħażagħ. Dawk iż-żgħażagħ li twieldu mit-2008 sal-2010 ikollhom eżerċizzi fis 7.00pm. Dawk iż-żgħażagħ 16+ ikollhom eżerċizzi fis 8.00pm.

Is-Sibt 11 ta’ Marzu, issir l-quddiesa tat-tfal fl-Oratorju fis-6.00pm.

Il-Ħadd 12 ta’ Marzu Mixja b’Riflessjoni, tluq fis-2pm minn fejn il-Knisja

Avviżi Oħra

Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Via Crucis li ser issir it-Tlieta tal-Ġimgħa Imqaddsa 4 t’April  javviċinaw lill-membri tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira. It-Tfal li diġa tqassmitilhom l-applikazzjoni jistgħu jġibuha magħhom waqt il-Katekeżi.

Il-Ġabra tas-Seminarju mill-Knisja Parrokkjali kienet ta’ €1,300 u mil-knisja taż-Żebbiegħ kienet dik ta’ €717.35. Grazzi mil-qalb.