Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Inkunu ġenerużi.

Fl-Ewwel Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nibdew bl-ewwel riflessjoni tar-Randan, għal kulħadd minn Dun Sean Abela.

Matul din il-ġimgħa se jsiru l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fis-6.00pm Quddiessa u wara ssir il-prietka tal-Eżerċizzi.

Il-Ħamis, 10 ta’ Marzu niċċelebraw l-Ewwel Qrar fil-Knisja Parrokkjali. Il-Klassi ta’ Ms. Josephine tkun fl-4.30pm, fil-5.00pm il-klassi ta’ Ms. Elinor u fil-5.30pm il-Klassi ta’ Ms. Anthea.  Wara il-Quddiesa nagħmlu l-Adorazzjoni tal-Ħamis.

Kull nhar ta’ Ġimgħa fir-Randan: nitolbu flimkien l-Via Sagra fis-6.15pm fil-Knisja Parrokkjali. 

Infakkru li Wara l-katekeżi tas-Sibt filgħaxija ssir il-Quddiesa għat-tfal, fis-7.00pm. Mat-tfal nistiednu lil ġenituri u l-familji.

Nhar il-Ħadd li ġej, se jsir irtir għall-koppji żgħażagħ fis-Seminarju. Inħeġġu lill-koppji li jiġu għall-laqgħat biex jingħaqdu magħna.  

Avviżi oħra

Fuq talba tal‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, Caritas Malta f’kollaborazzjoni ma’ Caritas Internationalis, qed tappella għal donazzjonijiet ta’ flus b’risq il‑poplu tal‑Ukrajna li bħalissa għaddej minn tbatija kbira minħabba l‑gwerra:

  • Min jixtieq jagħti donazzjoni jista’ jibgħat ċekk pagabbli lill‑Fondazzjoni Caritas Malta – Emergency Aid Fund, indirizzat: Caritas Community Centre, Emergency Aid Commission, Triq Mountbatten, il‑Ħamrun, ĦMR 1577.
  • Jistgħu jiġu depożitati wkoll donazzjonijiet ta’ flus f’dawn il‑kontijiet bankarji:

HSBC MT22MMEB44897000000089021513051

BOV MT78VALL22013000000040023270071

APS MT31APSB77046000489010489011015

  • Jew jistgħu jingħataw ukoll lill‑kappillan biex jgħaddihom lil Caritas Malta.

Dawk li għandhom il-ħsieb li jidħlu fil-Kor Parrokkjali huma mħeġġa li jiġu għall-auditions nhar it-Tlieta, 15 ta’ Marzu. Huwa importanti li  tavviċinaw lis-surmast Mary Cauchi jew lill-Kappillan.

Bi tħejjija għall-Purċissjoni tal-Via Cruċis li se ssir nhar it-Tlieta 12 t’April, qegħdin niġbru l-ismijiet ta’ dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni. Tistgħu tavviċinaw lil xi membru tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem.

Il-ġabra Għas-Seminarju mill-Knisja Parrokkjali kienet ta’ €1875 mill-Knisja Parrokkali u ta €633.28 miż-Żebbiegħ

Tistgħu takkwistaw id-9 pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.