Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għal daqstant se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. 

Illum il-Ħadd, 6 ta’ Novembru jsir it-tberik taċ-Ċimiterju. Fl-4:30pm jintalab ir-rużarju u fil-5pm se tiġi ċċelebrata l-quddies. Wara se jkun hemm it- Tberik taċ-Ċimiterju. Il-Quddiesa tal-5pm fil-Knisja ma ssirx. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja. 

Matul din il-Ġimgħa, se nkomplu nżuru u nbierku l-familji, Għada tTnejn, 7 ta’ Novembru fi Triq Il-Fuħħar l-Aħmar (minn Temi Zammit sa Misq) u il-Ħamis, 10 ta’ Novembru Triq is-Sebħ u Triq Misq. 

It-Tnejn, 7 ta’ Novembru fl-4.30 ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Wara l-quddiesa jkun hemm l-provi tal-Kor u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju.

It-Tlieta, 8 ta’ Novembru se ssir il-laqgħa tal-abbatini fl-Oratorju fil-5.30pm sal quddiesa tas-7.00pm

Il-Ħamis, 10 ta’ Novembru, fid-9am ssir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju.

Is-Sibt, 13 ta’ Novembru l-grupp tal-abbatini ser jingħaqdu mal-abbatini tal-Parroċċi l-oħra għall-Festa ta’ San Tarċisju, patrun tal-abbatini ġewwa Ħal Safi. It-Trasport jitlaq mill-pjazza fit-8.15am. Dawk l-abbatini li ser jattendu ikellmu lil Dun Sean. 

Avviżi oħra

Infakkru li l-Katekeżi tas-Sibt tinkludi quddiesa għall-familja kollha fl-Oratorju fis-6pm. Fis-7pm issir bħas-soltu l-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.

Matul dan il-weekend qed jkun organizzat bejgħ ta’ Pjanti u Fjuri. Il-Qliegħ immur b’risq il-Parroċċa. Inkun ġenerużi.