Il-Ħadd 7

Infakkrurkom li għada/lejla jkomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm immexxija minn Dun Ronnie Zammit.  
Mit-Tnejn 8 sal-Ġimgħa 12

Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd; fis-7.00pm Quddiesa u wara l-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun Keith Scicluna.  
Il-Ħamis 11

L-Adorazzjoni bi tħejjija għat-Raba’ Ħadd tar-Randan, se ssir fis-6.30pm, qabel l-quddiesa ħalli wara l-quddiesa jkomplu l-eżerċizzi tar-Randan.  
Il-Ġimgħa 12

Nikkontemplaw lil Ġesù Redentur. Fis-6.00pm, siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija b’riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla.  
Is-Sibt 13

Fis-6.15pm ikollna sevizz ta’ qrar minn saċerdoti fil-parroċċa.  
Il-Ħadd 14
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.   Ikomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm jsiru l-eżerċizzji tar-Randan immexxija minn Dun Ronnie Zammit.  
Avviżi oħra
Għalissa mhux se ssir il-Katekeżi tat-tfal matul il-Ġimgħat li ġejjin. Din id-direttiva terġa’ tiġi kkunsidrata wara l-11 ta’ April 2021. Nitlob lill-ġenituri biex ikomplu jgħinnu lil uliedhom billi jwasslu l-materjal tal-katekeżi lil uliedhom. Il-Klassijiet tal-Ewwel Tqarbin u tal-Griżma, se nippjanaw ftit lezzjonijiet online. INĦEĠĠU lil ġenituri, li jekk qed jiġu l-quddiesa l-Ħadd, iħeġġu lil uliedhom biex jersqu għas-sagrament tal-qrar.

Il-lagħat taż-żgħażagħ għalissa se jkomplu b’mod online. Grazzi lil leaders taż-ŻAK tal-Impenn tagħhom.  

IMPORTANT: Il-Quddies u l-Eżerċizzi tar-Randan se jkomplu kif pjanat. Importanti ħafna li nirrispettaw l-miżuri tas-saħħa pubbilka.  

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa tagħna. Inkunu ġenerużi.  

Il-Lotteriji li qed nagħmlu minn żmien għal żmien tmur b’risq il-ħidma fil-parroċċa; l-Ħadd li għadda ġbarna minna €130. Grazzi lil kull min qed jgħin. Nitolbukom biex mill-ġdid tkunu ġenerużi fl-għotji tagħkom b’risq l-fronte spizio tal-Knisja Parrokkjali. Baqalna l-aħħar ftit, inkunu ġenerużi.