Il-ġabra illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi.

Il-Ħadd,  7 t’Awwissu: Jum is-Soċjetà ĊiviliFl-10.30am Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Mit-8pm ‘il quddiem serata ta’ divertiment Bidu l-Festa  fil-Pjazza tal-Knisja. Inħeġġukom biex tieħdu sehem u tgħinnuna biex niffinanzjaw l-proġett tas-sagristija.

It-Tnejn, 8 t’Awwissu:  Jum It-Tfal:  Fis-6.30pm purċissjoni ċelebrattiva għat-tfal mill-Oratorju li tgħaddi minn Triq San Pawl, għal Sir Harry Luke għall-Misraħ il-Ġublew, għall-fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali.  Il-Quddiesa mmexxija minn Dun Charlon Muscat, Kappillan ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. Wara ikun hemm Logħob għat-tfal fuq iz-Zuntier.

It-Tlieta, 9t’Awwissu:  Jum iż-ŻgħażagħFis-7pm Quddiesa mmexxija minn Dun Sean Abela, animata Għaż-żgħagagħ. Wara ikun hemm attività għaż-żgħażagħ fl-Oratorju.

L-Erbgħa, 10 t’Awwissu: Infakkru l-50 Anniversarju Saċerdotali ta’ Dun Lawrenz GauciFis-7pm Quddiesa mmexxija minn Dun Lawrenz Gauci, flimkien ma’ xi wħud minn sħabu li għalqu 50 sena. Wara l-Quddiesa ssir l-Ikla l-Kbira tal-Festa tal-Imġarrorganizzat mill-Parroċċa li jmur b’risq il-Parroċċa. Biljetti minn fejn il-bibien tal-Knisja, mill-Uffiċju Parrokkjali jew mingħand il-helpers. 

Il-Ħamis, 11 u l-Ġimgħa, 12 t’Awwissu:  Katekeżi MarjanaFis-7pm Quddiesa li fiha ssir l-katekeżi minn Kan. Brandon Gatt, Vigarju Ġudizzjarju tat-Tribuna Metropolitan ta’ Malta. Wara l-Quddiesa Antifona u Barka sagramentali.   

Is-Sibt, 13 t’Awwissu:  Il-Griżma tal-Isqof – l-Ewwel Grupp:  Fil-5pm ssir Quddiesa letta.

Fis-6pm Quddiesa mmexxija minn Mons. Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali Joseph Galea Curmi li fiha ser jagħti il-griżma tal-Isqof liż-żgħażagħ. (Grupp A – Kunjomom jibda bil A sa G).

Il-Ħadd, 14 t’Awwissu:  Il-Griżma tal-Isqof – It-Tieni Grupp:  Fl-10.30am Quddiesa mmexxija minn Mons. Isqof Joseph Galea Curmi li fiha ser jagħti il-griżma tal-Isqof liż-żgħażagħ. (Grupp B – Kunjomom jibda bil H sa Z)

Avviżi oħra

Infakkru:  It-Tnejn, 15 t’Awwissu: L-GĦID ASSUNTA Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd.Fl-10am ibda l-Pellegrinaġġ tal-Muturi sal-Parroċċa ta’ Ħad Dingli. Din se tkun b’risq il-Hospice Malta.

It-Tlieta, 16 t’Awwissu:  INAWGURAZZJONI TAL-MANTWara l-Quddiesa tas-7pm issir l-inawgurazzjoni tal-Mant. 

Infakkru: Wieħed jista’ jakkwista ritratt uffiċjali tal-istatwa ta’ Santa Marija għall-prezz speċjali ta’ €5.  Dawk li ibbokkjaw il-flokkijiet jistgħu jiġbru l-ordni tagħhom minn fejn il-bibien tal-Knisja. Infakkru fit-tnedija tas-sett ta’ bolol kommemorattivi b’rabta maċ-ċentinarju. Il-Prezz huwa ta’ €27, u l-flus jinġabru ma’ kull ordni li ssir. Wieħed jista’ jordna, mingħand il-helpers,  mis-Sagristija jew mill-Uffiċju Parrokkjali. Hemm numru limitat. Inħeġġukom tibbukkjaw il-kopja tagħkom li ser ikunu lesti aktar tard matul ix-xahar tal-festa.

Nixtiequ niskużaw ruħna li l-programm tal-Festa 2022 – Dawl il-Punent – għadu ma ħariġx, minħabba raġunijiet li ma kellniex kontroll fuqhom. Nittamaw li sa tmiem din il-ġimgħa jkun imqassam.

Infakkrukom fl-envelope tal-festa. Nitolbukom  tgħinnuna fil-ġbir envelopes; tistgħu ġġibu d-donazzjoni tagħkom hawn fil-Knisja. S’issa ġbarna €1465. Inħeġġukom biex tgħinnuna!