L-Erbgħa 13

Jergħu jibdew il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.  

Bi preparazzjoni għall-Ħadd tal-Kelma t’Alla li se niċċelebrawh nhar l-24 ta’ Jannar, se nibdew sensiela tal-laqgħat dwar il-Kelma t’Alla. Nhar l-Erbgħa fis-7.30pm, fil-Knisja Parrokkjali, se nagħmlu l-ewwel laqgħa fuq xi Parrabboli fl-Antik Testment.
Il-Ħamis 14

Il-Katekeżi għat-tfal tal-Year 1 (4:45pm) u 2 (5.00pm) terġa’ tibda l-Ħamis.  

Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla (Lectio Divina) fil-Knisja Parrokkjali.
Il-Ġimgħa 15

Il-Katekeżi tas-sena tal-Griżma terġa’ tibda il-Ġimgħa fil-5.00pm.

Filgħaxija jsiru l-laqgħat għaż-żgħażagħ fl-Oratorju. Inħeġġu aktar żgħażagħ biex jattendu.  
Il-Sibt 16

l-Katekeżi għat-tfal tat-3 sas-6 sena terġa tibda nhar is-Sibt fl-Oratorju.  
Avviżi Oħra

Grazzi ħafna lil dawk li għennu fil-Ħasil tal-Oratorju, matul dawn il-ġranet li fihom qed isir tant xogħol. Napprezzaw kull impenn u għajnuna. Grazzi mill-Qalb.  

Inħeġġu lil għarajjes għall-laqgħat kull tielet Erbgħa tax-xahar. Diversi aċċettaw l-istediena tagħna, biex ikomplu jitħejjew tajjeb għas-sagrament taż-żwieġ.