Din il-Ġimgħa nibdew bin-Novena tal-Milied; preparazzjoni ta’ disgħat’ ijiem qabel l-Festa tal-Milied:

L-Erbgħa, 15 ta’ DiċembruFis-6.45pm se jiltaqgħu t-tfal tal-year 1 u year 2 fil-Maħżen tal-Knisja ħalli flimkien jiċċelebraw żmien il-Milied. Imbagħad fis-7.00pm Quddiesa mal-familjari tagħhom fil-Knisja Parrokkjali.
Il-Ħamis 16 ta’ DiċembruFis-6.45pm se jiltaqgħu t-tfal tal-year 3 u year 4 fil-Maħżen tal-Knisja ħalli flimkien jiċċelebraw żmien il-Milied. Imbagħad fis-7.00pm Quddiesa mal-familjari tagħhom fil-Knisja Parrokkjali.
Il-Ġimgħa 17 ta’ DiċembruFis-7.00pm Quddiesa għaż-żgħażagħ ta-Griżma flimkien mal-familjari tagħhom fil-Knisja Parrokkjali. Wara, fil-Maħżen tal-Knisja, tkompli attività għalihom.
Il-Sibt 18 ta’ DiċembruFis-6.30pm nitolbu it-talba tal-Għasar; fis-7.00pm Quddiesa li għaliha nistiednu b’mod speċjali lil koppji miżżewġin u għarajjes.
Il-Ħadd 19 ta’ DiċembruIl-Quddiesa tad-9.00am bis-sehem tan-Nisa tal-Azzjoni Kattolika.

Inħeġġukom biex tieħdu sehem matul dawn il-ġranet tan-novena.  

L-Erbgħa 15 ta’ Diċembru se nagħmlu ħarġa sal-Katidral tal-Imdina biex naraw il-Presepju tal-Katidral fuq still Naplitan. Inħeġġukom biex tattendu; kellmu lil Helpers tas-soltu – tkunu qed tgħinnu lil Parroċċa.

Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħodu se nadfu l-Knisja Parrokkjali għall-Milied. Naprezzaw is-sehem tagħkom.

Il-Ħadd li ġej, il-parroċċa qed torganizza l-attività tat-tqassim tar-rigali mill-Christmas Father: dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem jistgħu iġibu r-rigal tagħhom fl-Uffiċċju Parrokkjali, l-Erbgħa u l-Ġimgħa bejn 4.00pm u s-6.00pm.

Grazzi tal-qalb tajba tagħkom mal-parroċċa tagħna: mill-cake sale u mis-Suq tal-Milied daħħalna s-somma ta’ €1037.70. Inħeġġukom ħafna biex tkomplu tgħinnu lill-Parroċċa tagħna. Ngħidu grazzi lil helpers li ħadu ħsieb din l-attività. Il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa kienet ta’ €835.

INFAKKRU: Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa xahar ta’ Karità fil-parroċċa tagħna. B’risq id-dar tal-Providenza. Fejn l-artal ta’ San Ġużepp tistgħu tħallu d-donazzjoni tagħkom.