It-Tnejn 13 ta’ Ġunju, Il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Nkomplu nitolbu lil Madonna għall-paċi fid-dinja. 

Matul din il-Ġimgħa d-dieħla niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. Nhar it-Tnejn, 13 ta’ Ġunju jsiru l-provi għat-tfal: fl-4.30pm sal-5.pm – il-Klassi ta’ Ms Elinorfil-5.15pm sas-5.45pm – il-klassi ta’ Ms Anthea u fis-6.00om sas-6.30pm – il-Klassi ta’ Ms Josephine. 

Nhar il-Ħamis, 16 ta’ Ġunju ikollna servizz tal-qrar għall-ġenituri u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina, fil-Knisja Parrokkjali bejn il-5.30pm u t-8.00pm. Inħeġġu ħafna biex il-ġenituri jerrsqu għal dan is-sagrament tal-qrar ma’ wliedhom. 

Il-Ġimgħa 17, is-Sibt 18 u il-Ħadd 19 niċċelebraw il-Quddiesa tal-Ewwel Tqarbin. Fil-5.30pm it-tfal jinġabru fl-Oratorju minn fejn tibda purċissjoni lejn il-Knisja. Fis-6.00pm tkun iċċelebrata l-quddiesa. Infakkru li l-Ġimgħa 17 jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina il-klassi ta’ Ms Elinor, is-Sibt 18 il-klassi ta’ Ms Anthea  u l-Ħadd 19 il-Klassi ta’ Ms Josephine.

Minħabba l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbin, Il-Ġimgħa il-quddiesa tas-7pm tkun fis-6pm u s-Sibt il-Quddies tas-7pm ssir fil-5pm imbagħad tas-6pm tkun tal-Ewwel Tqarbina. Il-Ħadd il-Quddiesa tal-5pm issir xorta waħda. 

Il-Ġimgħa, 17 se ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm. 

Il-Ħadd li ġej niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Domini: bil-festi tal-Ewwel Tqarbina se nagħtu bidu għal Ġimgħa Ewkaristika fil-Parroċċa tagħna. Kuljum, sal-festa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-ġimgħa d-dieħla jkollna Adorazzjoni fil-Knisja. Minn issa nħeġġukom biex tieħdu sehem.  

Avviżi oħra

Il-Ġabra tal-Ewwel Ħadd tax-Xahar b’risq il-Parroċċa kienet ta’ 704 . Mit-Tberik fid-djar matul ix-xhur t’April u Mejju ġbarna is-somma sabiħa ta’ 1600. Grazzi mill-Qalb. Inħeġġukom li tkun ġenerużi mal-Parroċċa tagħna speċjalment li issa se nibdew ix-xogħol tas-sagristija. 

Din il-ġimgħa kienet l-aħħar ġimgħa tal-Katekeżi għat-tfal. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-Katekisti tas-sehem tagħhom u lill-ġenituri tal-koperazzjoni tagħkom. Din is-sena stajna ninnotaw li kien hemm xi diffikultajiet minn xi wħud li ma wrewx impenn sħiħ u ta’ dan nixtieq nitlobkom aktar impenn biex uliedkom jieħdu mill-ġid ta’ tagħlim tajjeb. Infakkrukom li fis-sajf bħala parroċċa qed norganizzaw KLABB SAJF FLIMKIEN, b’attivita’ fl-Oratorju kull nhar ta’ Erbgħa mill-5pm ‘il quddiem sal-Quddiesa tas-7pm li tkun animata apposta għat-tfal

Minn din il-ġimgħa se nibdew niġbru oġġetti ġodda bħala affarijiet tal-kċina, stationary, għodda, lożor u kuttri, ħwejjeġ ġodda tat-tfal u l-kbar biex itellgħuhom magħhom l-Albanija l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna li sejrin l-Albanija fl-Lulju li ġej. Min jixtieq jagħti l-għajnuna tiegħu jkellem lill-Kappillan jew lill-voluntiera. 

Infakkrukom fl-Attivita’ biex inkomplu niġbru l-fondi b’risq il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija li fiha se jmorru l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna, se ssir majjalat fuq iz-zuntier tal-Knisja nhar it-28 ta’ Ġunju. Biljetti mingħand il-voluntiera.