Nhar l-Erbgħa, 15 u l-Ġimgħa 17 ta’ Settembru, fl-Uffiċju Parrokkjali, mill-4.00pm sas-6.00pm, se jsiru r-registrazzjonijiet tat-tfal tal-ewwel u t-tieni sena għall-katekeżi (anke dawk li kienu jiġu s-sena l-oħra u li kienu l-ewwel sena). Nixtiequ nfakkru li:

  • Ir-reġistrazzjoni trid issir fil-preżenza taż-żewġ ġenituri hekk kif inhi mitluba l-firma taż-żewġ ġenituri/kustodji tat-tfal.
  • Il-firem iridu jsiru quddiem il-Kappillan jew katekista.
  • F’każ li ġenitur wieħed biss għandu/għandha l-kustodja, allura trid tinġieb prova ta’ dan, u ċertifikat sħiħ tat-twelid mill-insinwa (iċ-ċertifikat jrid ikun kbir daqs A3).

Dak il-ġenituri li għandhom lil uliedhom qegħdin fit-3 sena sas-7 sena tal-katekeżi, tistgħu tipplikaw online. (Year 3 sa 6) (Year 7) F’każ li hemm tfal mit-3 sas-7 sena u li se jiġu għall-ewwel darba, jridu jiġu jirreġistraw l-Uffiċju Parrokkjali.

Nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Settembru, hija t-tifkira liturġika tal-Madonna tad-Duluri. Se jsir l-pellegrinaġġ għall-Madonna tal-Mellieħa, nispiċċaw b’quddiesa. Tluq mill-Pjazza fl-4.00am u lura jkun organizzat t-trasport.

Nhar il-Ħamis 16 ta’ Settembru wara l-Quddiesa tas-7.00pm,  issir l-adorazzjoni.

Il-Ġabra Speċjali tal-Ħadd li għadda kienet ta’ €823. Grazzi mill-qalb.

Il-w’kend li ġej nagħmlu l-ġabra għall-Insara li jgħixu fl-Art Imqaddsa; Inkunu Ġenerużi mal-Missjoni tal-Patrijiet Franġiskani f’dik l-art li fuqha seħħew l-misteri qaddisa.

Il-Parroċċa tagħna tixtieq tirringrazzja lis-Sur Patrick Ebejjer li għal dawn l-aħħar 7 snin wettaq l-ħidma tiegħu fil-Parroċċa tagħna bħala Sagristan. Patrick se jkun qiegħed ittemm ix-xogħol tiegħu dan ix-xahar; aħna nirringrazzjawh u nitolbu għalih.

Għaldaqstant il-Parroċċa se tkun qed tagħmel sejħa għal post ta’ sagristan. Aktar informazzjoni se tkun qed toħroġ fuq l-website tal-Arċidjoċesi ta’ Malta jew inkella aviċinaw lill-kappillan.