It-Tnejn 12 ta’ Frar filgħodu ssir ħarġa għall-abbatini. Tluq fit-8.45am mill-Pjazza. Filgħaxija wara l-Quddiesa jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi. Dakinhar filgħaxija ssir il-laqgħa għall-plejers ta’ Maratona Sports fl-Oratorju.

It-Tlieta 13 ta’ Frar il-quddiesa ta’ filgħaxija ma tkunx il-Knisja imma l-Oratorju.

L-Erbgħa 14 ta’ Frar, Ras ir-Randan, ġurnata bl-obbligu tas-sawm u l-astinenza. Filgħodu fis-7am nitolbu l-Via Sagra u fis-7.30am Quddiesa bit-tqegħid tal-irmied. Filgħaxija fis-6pm joħroġ pellegrinaġġ bil-Kurċifiss li ser jgħaddi minn Triq Mons Orazju Vella, Gannmari Camilleri, l-Kbira u lura għall-Knisja. Fis-6.30pm quddiesa bit-tqegħid tal-irmied bis-sehem tal-Kor. Inħeġġukom biex ninġabru flimkien bħala komunità f’dan il-jum li nagħtu bidu għar-Randan. Dakinhar l-uffiċċju parrokkjali ma jiftaħx.

Il-Ħamis 15 ta’ Frar Fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa 16  ta’ Frar filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tat-tielet grupp.  

Is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 ta’ Frar ser issir il-Maratona Sports fl-Oratorju b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju stess. Inħeġġukom biex nattendu. Il-Ħadd fl-10.30am issir il-Quddiesa għat-tfal u l-familji bħas-soltu.

Is-Sibt u l-Ħadd li ġej filwaqt li nħeġġukom biex inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet, navżaw li l-ġbir tal-quddies ser imur għall-bżonnijiet tas-Seminarju tal-Arċisqof. Inħeġġukom biex ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu.

Matul din il-ġimgħa li ġejja ma ssirx katekeżi. Il-Katekeżi terġa’ tibda mit-22 ta’ Frar.

Il-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tavża biex dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Purċissjoni tal-Via Crucis nhar is-26 ta’ Marzu, sew reffiegħa u anke tfal, għandhom javviċinaw lil xi membru tal-kummissjoni jew xi ħadd mis-saċerdoti.

Bejn id-19 u t-23 ta’ Frar se jsiru Eżerċizzi għal Kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ minn Mons. Charles Attard fis-6.30pm. Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar fis-7.30pm ser issir Via Sagra fi Triq ir-Ruħ (it-triq taċ-ċimiterju) bi ħsibijiet miktubin miż-żgħażagħ u animata minnhom stess. Kulħadd huwa mistieden jattendi.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija. Grazzi tal-għajnuna tagħkom. Il-ġabra speċjali tal-ewwel weekend tax-xahar għall-bżonnijiet tal-Parroċċa kienet ta’ €1190.

Matul din il-ġimgħa għadda għall-ħajja ta’ dejjem Nicola Muscat. Agħtih O Mulej…