Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar.

Mit-Tnejn 13 sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu eżerċizzi għal miżżewġin fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali Immexxi Patri Etienne Gilson ofm conv.

It-Tnejn wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid.

Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Marzu fit 3.00pm laqgħa għal-anzjani fl-oratorju.

Il-Ġimgħa 17 ta’ Marzu l-aħħar ġurnata tal-Eżerċizzi għaż-żgħażagħ. Dawk iż-żgħażagħ li twieldu mit-2008 sal-2010 ikollhom eżerċizzi fis 7.00pm. Dawk iż-żgħażagħ 16+ ikollhom eżerċizzi fis 8.00pm.

Is-Sibt 18 ta’ Marzu, issir l-quddiesa tat-tfal fl-Oratorju fis-6.00pm.

Il-Ħadd 19 ta’ Marzu Mixja oħra b’Riflessjoni, tluq fis-2pm minn fejn il-Knisja nistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar.

Avviżi Oħra

Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Via Crucis li ser issir it-Tlieta tal-Ġimgħa Imqaddsa 4 t’April  javviċinaw lill-membri tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira. It-Tfal li diġa tqassmitilhom l-applikazzjoni jistgħu jġibuha magħhom waqt il-Katekeżi.

Il-Ġimgħa 24 ta’ Marzu fis 6.30pm quddiesa u wara puċissjoni bi Kristu redentur li tgħaddi mit-toroq il-Kbira, Vitale, Xagħra tal-Knisja, Dun Guzepp Micallef, San Filippu, Ċentinarju tal-Parroċċa, Barbara, Dun Edgar għall-Knisja.