Nilqgħu bil-ferħ l-aħbar tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Q.T. Papa Franġisku fil-gżejjer Maltin fit-2 u t-3 ta’ April. Nibdew inħejju ruħna għal din iż-żjara importanti tal-mexxej tal-Knisja Kattolika fostna.

It-Tnejn 14 ta’ Frar, ikollna l-quddiesa tat-13 tax-xahar, li se ssir fl-Knisja Parrokkjali. Fis-6.30pm Rużarju meditat u wara quddiesa.

Il-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, ikompli nhar tat-Tlieta 15 ta’ Frar, fl-Oratorju fis-6.30pm.

L-Erbgħa, 16 ta’ Frar, fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Fit-7.45pm issir il-laqgħa tal-koppji żgħar.

Il-Katekeżi għat-tfal se tibda minn din il-ġimgħa:

  • Nhar il-Ħamis, 17 ta’ Frar għall-1 sena u l-klassi ta’ Ms Josephine se tkun fl-4.30pm filwaqt li  t-2 sena (klassijiet ta’ Ms Elinor u Ms Anthea) il-katekeżi tkun fil-5.00pm.
  • Il-Ġimgħa, 18 ta’ Frar għas-sena tal-Griżma;
  • Is-Sibt,19 ta’ Frar għat-3 sas-6 sena. Wara l-katekeżi ssir il-Quddiesa għat-tfal, fis-7.00pm. (nota għall-ġenituri: Ejjew ma’ wliedkom il-quddiesa!)

Il-Ħamis, 17 ta’ Frar wara l-quddiesa jkollna l-adorazzjoni tal-Ħamis. Fit-8.00pm tiltaqa’ il-Kummissjoni Festa.  

Il-Ġimgħa 18 ta’ Frar, fis-6.15 pm jkollna l-Adorazzjoni, Rużarju meditat u Quddiesa biex inkomplu infakkru l-anniversarju tal-miġja fostna tal-Istatwa ta’ Santa Marija.

Avviżi oħra

Se nibdew flimkien proċess ta’ tiġdied fil-Kor Parrokkjali Regina Caeli. Għaldaqstant iridu ngħidu grazzi li dawk kollha li sal-lum huma involuti fil-Kor. Qegħdin inħeġġu biex dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu mal-kor tal-parroċċa tagħna, jagħmlu dan billi javviċinaw lis-surmast Mary Cauchi jew lill-Kappillan. Fil-ġranet li ġejjin se nkunu qed nagħmlu l-auditions quddiem surmast minn barra mill-parroċċa, li se jkun qed jgħinna fit-tiġdid tal-Kor Parrokkjali. Inħeġġu minn issa lil dawk kollha li huma interessati.  

Bi-tħejjija għall-Purċissjoni tal-Via Cruċis li se ssir nhar it-Tlieta 12 t’April, qegħdin niġbru l-ismijiet ta’ dawk li jixtiequ jieħdu sehem fl-irfiegħ tal-Istatwi. Tistgħu tavviċinaw lil xi membru tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira.

Il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa kienet ta’ €810. Grazzi mill-Qalb

Tistgħu takkwistaw is-6 pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.