Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju se ssir laqgħa għall-Ministri tat-Tqarbin fl-Oratorju, fil-5.00pm.

Il-Ħadd 20 ta’ Ġunju nfakkru Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin.  

Għandna xewqa li nerġgħu nibdew il-grupp Mother and Baby. Min interessat li jingħaqad magħna u jgħinna, javviċina lill-Kappillan.

Fis-sajf li ġej għandna pjan li norganizzaw Klabb Sajf Flimkien. Nistiednu lit-tfal kollha minn Year 1 sa Year 6 sabiex kull nhar ta’ Erbgħa jingħaqdu magħna fil-5.00pm, fl-Oratorju, biex flimkien nieħdu gost nagħmlu affarijiet sbieħ. Dan il-klabb se jibda mill-Erbgħa 7 ta’ Lulju 2021. Ma’ dan il-klabb se nagħmlu wkoll diversi attivitajiet interessanti u prattiċi apposta għat-tfal u ż-żgħażagħ, eżempju kors fotografiku qasir, drama u tisjir. Fil-jiem li ġejjin, il-ġenituri se jirċievu email bl-applikazzjoni għal min hu interessat jissieħeb.