It-Tieni Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela.

Matul din il-ġimgħa se jsiru l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali wara l-Quddiesa tas-7.00pm minn Dun Roderick Baldacchino. L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin se jsiru mit-28 ta’ Marzu sal-1 t’April.

Nhar it-Tlieta 15 ta’ Marzu fil-5.00pm, fil-Knisja Parrokkjali, se jsiru l-auditions għal dawk li huma interessati biex jidħlu fil-kor Parrokkjali. Dawk li ma jattendux għall-auditions ma jistgħux ikunu membri tal-Kor Parrokkjali.

Għal din il-Ġimgħa l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se ssir nhar l-Erbgħa 16 ta’ Marzu fid-9.00am fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 17 ta’ Marzu se nibdew iż-żjajjar fil-Familji fit-Toroq Għansar, Ħawlija, Madre Tereża, Dahar u Ġorġ Zammit. Nibdew fl-4.30 sa 7.00pm. Dawk kollha li jixtiequ jilqgħuna, importanti li nirrispettaw l-miżuri tas-saħħa. Għalhekk importanti li kulħadd ikun bil-maskla u l-ħin taż-żjara ma jkunx aktar minn 10 minuti.   

Minħabba l-eżerċizzi l-Ħamis filgħaxija ma nagħmlux l-Adorazzjoni.

Kull nhar ta’ Ġimgħa fir-Randan: nitolbu flimkien l-Via Sagra fis-6.15pm fil-Knisja Parrokkjali.  Il-Ġimgħa fil-5.00pm isir siegħa Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  

Infakkru li Wara l-katekeżi tas-Sibt filgħaxija ssir il-Quddiesa għat-tfal, fis-7.00pm. Mat-tfal nistiednu lil ġenituri u l-familji.

Is-Sibt 19 ta’ Marzu, festa ta’ San Ġużepp. Filgħaxija, wara l-quddiesa se niftħu l-Oratoju għall-ħin ta’ rekreazzjoni. Inħeġġukom li tattendu.

Avviżi oħra

Grazzi mill-Qalb tad-donazzjonjiet li ġbarna s’issa b’risq il‑poplu tal‑Ukrajna. Il-Kappillan s’ssa ġabar €1300. Inħeġġukom li tkomplu tkunu ġenerużi.

Infakkru li l-Ħadd 3 ta’ April, il-Q.T. il-Papa Franġisku se jmexxi Quddiesa fuq il-Fosos tal-Furjana fl-10.15am. Min irid ikollu post bilqegħda għandu japplika online: https://knisja.mt/forms/papalmass/?ref=quddiesa. Min għandu bżonn l-għajnuna biex jibbukkja, javviċinaw il-helpers tagħna ħdejn il-bieb tal-Knisja fejn se jkunu qed jimlewlkom l-applikazzjoni.  Nittamaw li ħafna mill-parroċċa tagħna jattendu għaliha. Qed naħsbu li jkun hawn it-trasport għall-Furjana, għaldaqstant kull min irid trasport jkellem ukoll lill-helpers, anke jekk se tapplikaw personalment.

Il-ġabra Specjali b’risq il-Parrokkjali kienet ta’ €803 mill-Knisja Parrokkali.

Tistgħu takkwistaw l-10 pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.