Illum huwa it-Tielet Ħadd tal-Avvent. Għada/Illum issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fl-10.30am fejn ser inbierku l-bambini.

It-Tnejn 18 ta’ Diċembru ssir il-Purċissjoni tal-Bambin. Noħorġu fil-5.30pm mill-Knisja Parrokkjali u ngħaddu minn dawn it-toroq: Pjazza, Dun Oraz Vella, Vitale, Barbara, Dun Edgar u lura għall-Knisja. Wara jkollna l-Quddiesa tan-Novena. Inħeġġu b’mod speċjali lit-tfal biex jattendu u l-komunità kollha. It-tfal jistgħu jilbsu ta’ rgħajja jew anġli.

It-Tlieta 19 ta’ Diċembru fil-5.30pm festin għat-tielet u r-raba klassi tal-katekeżi fil-maħżen tal-Knisja u fis-6.30pm ikun hawn il-Quddiesa tan-Novena bis-sehem tat-tfal.

L-Erbgħa 20 ta’ Diċembru fil-5.30pm festin għall-ħames u s-sitt klassi tal-katekeżi fil-maħżen tal-Knisja u fis-6.30pm ikun hawn il-Quddiesa tan-Novena bis-sehem tat-tfal.

Il-Ħamis 21 ta’ Diċembru fis-6.30pm Quddiesa tan-Novena bis-sehem tal-adoloxxenti li ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof din is-sena.

Il-Ġimgħa 22 ta’ Diċembru Fit-3pm jiltaqa’ l-kor tat-tfal fil-Knisja.

Fis-6.30pm Quddiesa tan-Novena għall-adoloxxenti u ż-Żgħażagħ bis-sehem taż-ŻAK. Wara jkollhom attività fl-Oratorju.

Is-Sibt 23 ta’ Diċembru Fit-3pm jiltaqa’ l-kor tat-tfal fil-Knisja.

Fis-6pm nitolbu t-talba tal-għasar u fis-6.30pm Quddiesa tan-Novena, mistiedna speċjali l-Operaturi Pastorali kollha.

Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru r-raba Ħadd tal-Avvent u Lejliet il-Milied. Il-Ħinijiet tal-Quddies ikun bħal dak tas-soltu. Filgħaxija fil-5pm nitolbu l-Għasar u Quddiesa tal-Vġili. Fit-8pm ikun hemm Quddiesa ġewwa ż-Żebbiegħ.

Il-Knisja Parrokkjali tiftaħ fl-10.30pm u fil-11pm tibda Velja bis-sehem tal-Korijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ li fiha jkun hemm ukoll il-prietka tradizzjonali tat-tfal. F’12am tibda l-Quddiesa Solenni tal-lejl Qaddis tal-Milied animata mill-Kor Regina Coeli.

Għaddejjin bil-Kampanja b’risq id-Dar tal-Providenza. Ħdejn l-artal ta’ S. Ġużepp hawn kaxxa li fiha tistgħu titfgħu l-għotjiet tagħkom.

Dawk li ma rċivewx kopja ta’ Dawl il-Punent u envelope jistgħu jieħdu kopja minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.

Kif wieħed jista’ jara, ix-xogħol tal-bini tal-ewwel sular tas-Sagristija għaddej b’rittmu tajjeb. Infakkrukom fl-iskema tal-għotjiet fix-xahar u mill-fiera li saret iż-Żebbiegħ b’risq dan il-proġett inġabret is-somma ta’ €1727.31. Grazzi mill-qalb!