Għada/Illum ser issir Mixja ta’ Rakkonti: nifhmu l-parabboli fil-kampanja Mġarrija. Tluq minn ħdejn il-Knisja taż-Żebbiegħ fis-2.30pm.

It-Tnejn 19 ta’ Marzu Festa ta’ San Ġużepp. Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Filgħaxija ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm.

L-Erbgħa 20 ta’ Marzu  fit-3pm issir il-laqgħa għall-Anzjani fl-Oratorju.

L-Erbgħa 20 u l-Ħamis 21 ta’ Marzu ser isiru l-eżerċizzi għaż-Żgħażagħ ta’ bejn is-17 u l-35 sena fit-8pm fil-Kappella ta’ Binġemma mmexxija minn Fr Clinton Farrugia MSSP. Min għandu bżonn trasport sal-kappella jimla l-google form minn fuq il-paġna tal-facebook sal-lum.

Il-Ħamis 21 ta’ Marzu lejlet it-tifkira ta’ Marija Addolorata, filgħodu l-azzjoni kattolika jiltaqgħu fil-Knisja għall-Via Sagra fid-9am. Filgħaxija se jkun hawn saċerdoti disponibbli għall-qrar qabel u wara l-Quddiesa tas-6.30pm.

Il-Ġimgħa 22 ta’ Marzu tifkira ta’ Marija Addolorata fil-5pm ikun hawn Quddiesa, wara toħroġ Purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li tgħaddi minn Triq Dun Oraz Vella, Vitale, San Pawl, Dun Edgar u lura l-Knisja. Kif tidħol il-Purċissjoni jkollna quddiesa oħra.

Is-Sibt 23 ta’ Marzu ser issir ikla buffet b’risq il-festa ġewwa lukanda. Aktar dettalji tistgħu ssibuhom fuq in-noticeboards jew l-paġna tal-facebook. Min jixtieq jista’ jixtri l-biljetti minn ħdejn il-bibien tal-Knisja fejn qed isir il-bejgħ tal-biljetti tal-lotterija.

Il-Ħadd 24 ta’ Marzu, Ħadd il-Palm. Fl-10am issir ċelebrazzjoni solenni tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm bit-tberik taż-Żebbuġ li tibda għand is-Sorijiet Franġiskani. Nistiednu lill-familji u lit-tfal biex jieħdu sehem. Wara ninżlu purċissjoni sal-Knisja Parrokkjali biex tkompli l-Quddiesa fl-10.30am. Inħeġġu lit-tfal biex jilbsu ta’ lhud għal waqt il-purċissjoni.

It-Tnejn 25 ta’ Marzu ser issir Ċelebrazzjoni Penitenzjali wara l-Quddiesa tas-6.30pm. Ikun hawn saċerdoti disponibbli għall-Qrar.

It-Tlieta 26 ta’ Marzu fil-5pm Quddiesa u wara toħroġ il-Purċissjoni tal-Via Crucis bl-istatwi.

L-Erbgħa 27 ta’ Marzu wara l-Quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja, ser terġa ssir il-Via Sagra, il-Waqfa li Jmiss miktuba u animata miż-Żgħażagħ.

Mill-Ġimgħa 22 sal-Ġimgħa 29 ta’ Marzu l-Uffiċċju Parrokkjali ser ikun magħluq minħabba ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Jerġa’ jiftaħ L-Erbgħa 3 t’April.