Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant isir ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

Nhar il-Ħamis 6 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Elenor se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir tħejjija aktar mill-qrib. Il-Klassijiet ta’ Ms Anthea u Ms Josephine, il-Katakeżi se ssir Online.

Nhar il-Ħamis, lejliet l-ewwel ġimgħa tax-xahar, ikollna konfessur barrani għall-qrar, mis-6.15pm ’il quddiem. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jkollna Adorazzjoni – din il-ġimgħa se nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li nhar is-Sibt li ġej se jkunu ordnati Saċerdoti.

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Mejju, fil-5,00pm iż-żgħażagħ tal-Griżma se jkollhom laqgħa fil-Knisja bi tħejjija mill-Qrib għas-Sagrament li se jirċievu.

Il‑Knisja f’Malta se jkollha erba’ saċerdoti ġodda. L‑ordinazzjoni presbiterali se ssir nhar is‑Sibt, 8 ta’ Mejju 2021, fid‑9:30 a.m., f’Raħal il‑Ġdid, u se tixxandar fuq TVM2Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Is-Sibt fil-5.00pm, se ssir l-Katakeżi online għat-tfal mill-Year 3 sal Year 6.  Se titbgħat invite lill-ġenituri biex jidħlu għall-katekeżi. 

Infakkru fil-laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbin u l-Griżma biex ma jdumux ma jordnaw ir-ritratti tal-okkazzjoni. Għandkom iċ-ċans li  tagħmlu dan sal-Erbgħa 19 t’ Mejju.

Matul il-weekend li għadda mill-attività tal-biegħ tal-frawli inġabbret is-somma ta’ €1600. Grazzi mill-Qalb.