Matul din il-Ġimgħa nkomplu bin-Novena tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali:

  • It-Tnejn, 19 ta’ Diċembru nistiednu għall-festin fl-Oratorju lit-tfal tat-Tielet u r-Raba’ sena tal-Katekeżi fil-5.30pm. Wara t-tfal jinġabru l-Knisja Parrokkjali flimkien mal-familji tagħhom għall-quddiesa tan-Novena fis-7pm.
  • It-Tlieta, 20 ta’ Diċembru nistiednu għall-festin fl-Oratorju lit-tfal tal-Ħames u s-Sitt sena tal-Katekeżi fil-5.30pm. Wara t-tfal jinġabru l-Knisja Parrokkjali flimkien mal-familji tagħhom għall-quddiesa tan-Novena fis-7pm.
  • L-Erbgħa, 21 ta’ Diċembru fis-7pm nistiednu għall-Quddiesa tan-novena operaturi pastorali u dawk kollha involuti fil-parroċċa: Il-Membri tal-KPP, Kummissjonijiet, Kumitat Knisja Żebbiegħ, Kummissjoni Festa u Grupp Arma, Korijiet, u dawk li huma involuti fil-Knisja. Wara l-quddiesa se jsir riċiviment b’ringrazzjament fl-Oratorju.  
  • Il-Ħamis, 22 ta’ Diċembru  fis-7pm nistiednu għall-Quddiesa tan-Novena lill-Abbatini u l-Familji tagħhom. Wara ikollhom riċiviment fl-Oratorju b’ringrazzjament tas-servizz li jagħtu fuq l-artal.
  • Il-Ġimgħa, 23 ta’ Diċembru  fis-7pm nistiednu għall-Quddiesa tan-Novena lil żgħażagħ taż-ZAK l-Imġarr. Wara il-Quddiesa tas-7pm, il-Knisja se tkun miftuħa sad-8:45pm għal servizz ta’ qrar u mument ta’ riflessjoni. Nixtiequ nħeġġu biex f’dawn il-festi nersqu niċċelebraw il-ħniena ta’ Alla. 

Is-Sibt, 24 ta’ Diċembru  lejliet il-Milied – Fis-6.30pm nitolbu l-għasar tal-Milied u wara ssir il-quddiesa tal-Vġili tal-Milied. Fl-10.30pm tiftaħ il-Knisja Parrokkjali biex fil-11pm tibda l-velja tal-Lejl qaddis tal-Milied, bl-għanjiet tal-Milied, it-Talba tal-Uffiċċju tal-Qari u l-Prietka tat-Tfal. Fl-12am toħroġ l-quddiesa tal-Lejl Qaddis tal-Milied. Nixtiequ nħeġġu biex niċċelebraw il-Milied fil-Knisja flimkien bħala komunita’. 

Il-Ħadd, 25 ta’ Diċembru  Jum il-Milied  Il-Quddiesa ikun bħal tal-Ħadd. Inħeġġu biex f’dan il-jum naħsbu f’dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Infakkarkom li bħala Parroċċa qed  nagħmlu kampanja ta’ karitá b’risq id-Dar tal-Providenza. Wieħed jista’ jħalli d-donazzjoni tiegħu fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar ta’ San Ġużepp. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

Avviżi oħra

Minn issa nibdew inħeġġu biex nieħdu sehem fil-jiem ta’ adorazzjoni li nagħmlu fl-aħħar tlett ijiem tas-sena (il-Kwaranturi), mid-29 sal 31 ta’ Diċembru. Ejjew insibu ħin biex nkunu ma’ Ġesu’ filwaqt li nitolbu għall-komunita’ tagħna.

Bejn illum u għada fl-Oratorju għaddejja l-wirja Tifsil, f’memorja ta’ Emanuel Camilleri, il-ħajjat. Inħeġġukom biex iżuru l-esibizzjoni li d-dħul tagħha se jkun b’donazzjoni għall-Oratorju. 

Grazzi mill-qalb lil kull minn ta sehmu biex ikun organizzat l-Christmas market li fih inġabret is-somma ta’ €1640. Grazzi mill-qalb. Fejn il-bieb tal-Knisja qed ssir lotterija b’risq il-Parroċċa, inħeġġukom tkunu ġenerużi.