Matul din il-Ġimgħa… Niċċelebraw il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara. Matul il-Quddies f’dan il-jiem se jsiru ħsibijiet u talb speċjali li jgħinnuna ħasbu fuq din it-tema.

Ukoll din il-Ġimgħa fil-Parroċċa tagħna se ssir il-Ġimgħa Biblika, b’diversi laqgħat ta’ formazzjoni u talb li jgħinnuna napprezzaw il-Kelma t’Alla. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

It-Tnejn 20 Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir laqgħa li tgħinna nifhmu x’jgħid il-Papa Franġisku dwar l-Kelma ta’ Alla. Nistiednu lil kulħadd, inħeġġu li dawk li huma midħla tal-gruppi u l-għaqdiet biex jattendu.

It-Tlieta 21 Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija tkompli l-Ġimgħa Biblika b’laqgħa fuq is-silta tad-Dixxipli ta’ Għemmaws, silta li l-Knisja f’Malta għażlietha biex tgħinna fil-ħidma tagħna fil-Parroċċa. Mill-ġdid nistiednu lil kulħadd, inħeġġu li dawk li huma midħla tal-gruppi u l-għaqdiet biex jattendu.

L-Erbgħa 22 Filgħaxija se jkomplu l-laqgħat ta’ formazzjoni Spiritwali fl-Oratorju fis-7.30pm. Il-Kelliemi se jkun Dun Joe Mizzi, kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Luċija. Inħeġġu biex tieħdu sehem – Opportunità oħra ta’ formazzjoni.

Il-Ħamis 23 Fid-9.00am, fl-Oratorju se ssir il-laqgħa Distretwali mill-Azzjoni Kattolika. Inħeġġu lill-membri biex jieħdu sehem. Il-laqgħa se tkun immexxija minn Dun Frans Abdila.

Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se tkompli l-Ġimgħa Biblika b’laqgħa bit-tema: L-Antik Testment għadu jagħmel sens illum? Mill-ġdid nistiednu lil kulħadd, inħeġġu li dawk li huma midħla tal-gruppi u l-għaqdiet biex jattendu. l-Adorazzjoni tal-Ħamis se ssir qabel il-Quddiesa (fis-6.30pm)

Il-Ġimgħa 24 Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se jsir talb bil-Kelma t’ Alla. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

Il-Ħadd 25 Niċċelebraw il-Ħadd tal-Kelma t’Alla. Tajjeb li fuq sejħa tal-Papa Franġisku niċċelebraw dan il-Ħadd b’ħarsa speċjali fuq il-Kelma t’Alla li trid tkun fiċ-ċentru ta’ ħajjitna.

Avviżi oħra

Din il-ġimgħa li għaddiet ġew ir-restawraturi li se jkunu responsabbli mir-restawr tal-Mużajk. Il-ħsarat huwa kbar; nħeġġu l-apprezzament u l-għajnuna ta’ kulħadd.

Se ssir Ikla b’risq il-Parroċċa nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar fil-Maħżen tal-Knisja. Biljetti mill-helpers tas-soltu, aktar dettalji fuq il-posters.