Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar.

It-Tnejn 20 ta’ Marzu Lectio Divina reflessjoni fuq il-Kelma t’Alla fis 6.25pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid.

It-Tlieta 21 ta’ Marzu, fil-5.30pm jiltaqgħu l-Abbatini fl-Oratorju.

Nhar Il-Ħamis 23 ta’ Marzu, fid-9.00am l-Azzjoni Kattolika ser jorganiżżaw via sagra li tibda min ħdejn ir-Ruħ. F’kaz ta’ maltemp jiltaqgħu l-Knisja.

Il-Ġimgħa 24 ta’ Marzu fis 6.30pm quddiesa u wara puċissjoni bi Kristu Redentur li tgħaddi mit-toroq il-Kbira, Vitale, Xagħra tal-Knisja, Dun Guzepp Micallef, San Filippu, Ċentinarju tal-Parroċċa, Barbara, Dun Edgar għall-Knisja.

Is-Sibt 25 ta’ Marzu, fis-6.00pm isir l-aħħar quddiesa tat-tfal għal dan it-term fl-Oratorju.

Il-Ħadd 26 ta’ Marzu Mixja oħra b’Riflessjoni, tluq fis-2pm minn fejn il-Knisja nistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar.

Avviżi Oħra

Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Via Crucis li ser issir it-Tlieta tal-Ġimgħa Imqaddsa 4 t’April  javviċinaw lill-membri tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira. It-Tfal li diġa tqassmitilhom l-applikazzjoni jistgħu jġibuha magħhom waqt il-Katekeżi.

Il-Ħamis 29 ta’Marzu ser isir mument ta’ riflessjoni bi preperazzjoni għal Qrar; ikun hemm diversi Saċerdoti għal Qrar.  

Il-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis 6.00pm quddiesa u wara puċissjoni bl-statwa tal-Pietà li tgħaddi mit-toroq Dun Orazju Vella, Vitale, San Pawl, Dun Edgar għall-Knisjab Parrokkjali.