Il-Ħadd 2
Għada/Illum il-komunitá tagħna tiċċelebra Ġieħ l-Imġarr, fis-Sala Gianni Cilia, fl-Iskola Primarja tal-Imġarr fis-6.30pm.
 
L-Erbgħa 5
Fis-7.30pm jkompli l-kors tal-Ispiritwalità fl-Oratorju.


Il-Ħamis 6
Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7.45pm fl-Oratorju.
 

Il-Ġimgħa 7
Issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fis-2.00pm.
 
Is-Sibt 8
Issir l-Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru, tibda fit-8.00pm fil-parroċċa ta’ Santa Luċija.


 
Avviżi oħra

Nhar l-10 ta’ Frar – Festa tan-nawfraġju ta’ L-Appostlu Missierna San Pawl, l-Quddiesa se jkun bħal tal-Ħadd. Fl-10 ta’ Frar qed jiġi organizzat Pellegrinaġġ għall-Gżejjer ta’ San Pawl Il-postijiet huma limitati, wieħed jista jinkiteb għand il-Kappillan. Dettalji man-notice board.  

Infakkru fil-Maratona Sports b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Li se tkun fil-wkend tal-15 u s-16 ta’ Frar .