Nhar il- Ħamis 6 filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.

Avviżi oħra

Grazzi Kbira f’isem id-Dar tal-Providenza għas-somma ta’ €8700 miġbura mill-Parroċċa Tagħna. Mill-Kaxxa tal-Karita’ ġbarna €5144.10, mill-Ġbir fil-Knisja Parrokkjali inġabret is-somma ta’ €3170.08 u mill-Knisja taż-Żebbiegħ €385.82.

Il-Katekeżi għat-tfal  mhux se tibda għalissa, ninfurmawkom aktar ‘il quddiem.

F’Jannar se jibda kors dwar Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, organizzat mill-Istitut tal-Formazzjoni Permanenti b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa tagħna. Dan il-kors se jsir fl-Oratorju, kull nhar tat-Tlieta u jibda mill-25 ta’ Jannar. Min hu interessat jkellem lill-Kappillan.