Matul din il-Ġimgħa, se nerġgħu nibdew ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 10 t’Ottubru: L-Imqaddes (mill-Fuħħar l-Aħmar sa Trump) u Prof.Trump.
  • Il-Ħamis, 13 t’Ottubru: L-Imqaddes (minn Saqwi sa Skorba) Skorba, Saqwi.

It-Tnejn, 10 t’Ottubru se jerġa’ jibda jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi wara l-quddiesa tas-7pm. 

It-Tnejn, fit-8.00pm, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. 

Il-Ħamis, 13 t’Ottubru l-quddiesa tas-7pm ssir l-Oratorju fl-Okkazzjoni tat-13 tax-xahar.

Is-Sibt, 15 t’Ottubru filgħodu se jsir l-ħasil tal-Oratorju. Inħeġġu għall-għajnuna.

Il-Ħadd 16 t’Ottubru, wara l-quddiesa tal-10.30am se ssir Open Day fl-Oratorju. Nistiednu lill-familja kollha, b’mod partikulari li għandhom it-tfal fil-katekeżi biex jiġu flimkien għall-quddiesa tal-10.30 u wara mmorru l-oratorju flimkien

Avviżi oħra

Nixtiequ nfakkru li l-katekeżi tat-tfal se tibda mill-ġimgħa d-dieħla (mill-20/21/22 t’Ottubru) Nixtiequ nfakkru li l-programm tal-Katekeżi tas-Sibt se jkun jinkludi quddiesa għall-familja kollha fl-Oratorju fis-6pm. Fis-7pm issir bħas-soltu l-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. 

Fl-aħħar Sibt tax-xahar (29 t’Ottubru) se ssir attivita għall-koppji u l-familji tagħhom fl-Oratorju, organizzata mill-Kummissjoni Familja. Inħeġġu lill-koppji biex jattendu.

Għandna l-ħsieb li nwaqqfu grupp ta’ Mother’s Prayer – Ommijiet li jitolbu għal uliedhom. Dawk l-ommijiet li huma interessati jkunu jistgħu javiċinaw lill-Kappillan. 

Se ssir laqgħa ta’ formazzjoni għal-letturi u l-ministri straordinarji tat-Tqarbin fl-Oratorju nhar il-Ħamis, 27 t’Ottubru fis-7.30pm.  F’dawn l-aħħar xhur qiegħed jinħass in-nuqqas ta’ mpenn f’dawn is-servizzi waqt il-quddies. Għaldaqstant dawk li jixtiequ jkomplu jagħmlu dan s-servizz iridu jattendu għal din il-laqgħa importanti. 

Infakkarkom li matul x-xahar t’Ottubru fis-6:30pm isir r-rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u wara tingħata l-Barka Sagramentali.