Illum l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali.

Infakkru li għada/llum l-Ħadd, 2 t’Ottubru, niċċelebraw il-Festa tal-
Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali.
Wara il-Quddiesa tal-5:00pm issir il-purċissjoni bil-Madonna tal-Fatima li ser tgħaddi min triq Dun Oraz Vella, Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Santa Marija u Triq Fisher.

It-Tnejn, 3 t’Ottubru se jibda il-Kors ta’ Kana fl-Oratorju fit-8.00pm.

Il-Ħamis, 6 t’Ottubru se ssir laqgħa tal-Katekisti fl-Oratorju, fis-6pm. Qegħdin nitolbu l-għajnuna biex waqt il-Katekeżi nkunu nistgħu nassistu tfal bi bżonijiet speċjali. Min jixtieq jgħin ikellem lil Kapillan jew lil Dun Sean.

Il-Ġimgħa, 7 t’Ottubru jibdew il-laqgħat taz-ZAK (għaż-żgħażagħ ta’ wara l-
Griżma). Dawk li twieldu fl-2010 fis-6.30pm, dawk li twieldu fl-2008-2009 u 2006-2007 fis-7.30pm. dawk li twieldu 2005 u qabel fit-8.15pm. L-Oratorju jibqa miftuħ sal-10.00pm. Importanti li dawk iż-żgħażagħ li jattendu jimlew l-applikazzjoni onlajn.

Avviżi oħra

Nixtiequ nfakkru li l-katekeżi tat-tfal se tibda:
Fl-20 t’Ottubru għat-tfal li huma fl-ewwel sena fl-4.45pm sal-5.30pm u dawk li huma fit-tieni sena mill-5pm sas-6pm; fil-21 t’Ottubru għal adoloxenti li ser jagħmlu l-Griżma mill-5pm sas-6pm; fit-22 t’Ottubru għat tfal mit-tielet sa sitt Sena mill-4pm ’il-quddiem.

Il-programm tal-Katekeżi tas-Sibt se jkun jinkludi quddiesa għall-familja kollha fl-Oratorju. Għaldaqstant il-Quddiesa għat-Tfal se tibda ssir fl-Oratorju u mhux fil-Knisja Parrokkjali. Fis-7pm issir bħas-soltu l-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.

Fl-aħħar Sibt tax-xahar (29 t’Ottubru) se ssir attivita għall-koppji u l-familji tagħhom. Inħeġġu lill-koppji biex jattendu.

Infakkarkom li matul x-xahar t’Ottubru fis-6:30pm isir r-rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u wara tingħata l-Barka Sagramentali.